LO – leder Peggy Hessen Følsvik på Youngstorget 1. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil skyve på klimamålene hvis krigen i Ukraina blir langvarig. Men LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener klimaet fortsatt skal være en kjernesak for LO.

Fra LO-ledelsens side er man ikke villig til å fire på de såkalte klimamålene, til tross for utspillet fra lederen i det mektige Fellesforbundet, Jørn Eggum.

NTB-Johan Falnes beretter om saken, og siterer Følsvik:

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg mener vi må stå fast på de målene, sier LO-lederen.

Bakteppet er et intervju som sto på trykk i Aftenposten fredag. Der åpnet altså Fellesforbundets leder Jørn Eggum for å redusere de norske klimamålene, som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa han.

Følsvik sier hun tolker dette som en påminnelse om at fremtiden er uforutsigbar, og ikke som et krav om å revurdere målene nå.

– Men jeg velger iallfall å være veldig tydelig på at vi ikke nå må begynne å skyve på klimamålene våre. Så får Jørn være med i den diskusjonen, sier hun.

Venter skarp debatt

På LO-kongressen i Oslo kommende uke venter Følsvik skarp debatt om klima- og oljepolitikk.

En del vil derfor finne det merkelig at ikke LO tar tydelige standpunkter i favør av norske arbeidsplasser og arbeidstakere, men faktisk går inn for å legge ned hundretusenvis av arbeidsplasser knyttet til oljenæringen.

Det er uklart hvordan en slik politikk kan være i tråd med LO-medlemmenes interesser.

Vil trappe ned letingen

Også Fagforbundets leder Mette Nord vil prioritere de såkalte klimamålene fremfor arbeidsplasser for LO-medlemmene er blant dem som tar til motmæle mot Eggum.

Som leder i Fagforbundet har Nord mer enn 400.000 medlemmer i ryggen. Dette er i hovedsak offentlig ansatte som ikke opplever sine arbeidsplasser truet av nedtrapping i oljesektoren.

Men like fullt får de i praksis sin lønn nettopp fra denne næringen, i og med at den er en så sentral bidragsyter til de offentlige budsjettene. Denne sammenhengen er i liten grad berørt i LOs oljedebatt.

Fagforbundet blir den største grupperingen på kongressen, med rundt en tredel av delegatene.

I forkant av kongressen har Fagforbundet foreslått en formulering til LOs nye handlingsprogram om at leteaktiviteten på norsk sokkel må «fases ned» framover, i takt med at satsingene på grønn industri fases opp.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) – med over 50.000 medlemmer – og LO i Oslo går enda lenger, og krever at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt i det hele tatt.

Heller ikke disse representerer næringer som direkte vil rammes av et slikt vedtak. Men de vil stemme for tiltak som åpenbart vil redusere samfunnets evne til å betale deres lønninger.

Fagforbundets leder Mette mener imidlertid det handler om å sikre at arbeidskraften som trengs i det grønne skiftet, ikke blir låst inne i nye oljeutbygginger.

– Men vi må sikre en god overgang til det fornybare, sier hun.

Nord skiller dermed ikke mellom lønnsomme og ulønnsomme arbeidsplasser. For henne er tydeligvis en arbeidsplass en arbeidsplass, uansett hva som produsere av verdier.

Nettopp arbeidsplassene i oljenæringen kjennetegnes ved meget stor lønnsomhet, noe man ikke kan si om arbeidsplasser tilknyttet fornybar energi, som har vist seg å være de er rene tapssluk.

Faktisk produserer oljearbeidsplassene 21. ganger så store verdier som andre industriarbeidsplasser. Sett i forhold til kun «grønne» arbeidsplasser, vil forskjellen trolig være mye større enn som så.

Les mer om dette i saken nederst.

Spørsmålet er hvor mange offentlige stillinger som kan finansieres gjennom vindkraftverk, karbonlagring og annen underskuddsvirksomhet knyttet til det såkalte grønne skiftet.

Årets LO-kongress er den første siden 2017.  Det vanlige er at kongressen holdes hvert fjerde år, slik at den kommer rett i forkant av stortingsvalget, men i fjor ble den utsatt med ett år på grunn av den usikre koronasituasjonen.

Les også:

LO slår til med 1. mai-parole: 100.000 «klimajobber»!

 

Bestill fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Ny bok, bestill i dag!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.