31.01.2023

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at min bok om økonomisk krigføring er blitt omtalt i Document. Det beklager jeg. Jeg har ved en tidligere anledning blitt omtalt som sionist i kommentarfeltet, og av en annen bidragsyter fikk jeg en mail som startet med «jævla homojøde». Sammen med en gjennomlesning av flere av artiklene den gangen og nå bekrefter det mitt inntrykk av Document som en brunkantet, rasistisk møkkblekke av verste skuffe. Det bekreftet også mitt inntrykk av både journalister og lesere som temmelig dyslektiske.

Personlig er jeg definitivt en woke, antifamann som ser det som en av sine viktigste oppgaver å bekjempe den brune dritten som Document bidrar med. Det har jeg også gjort flere ganger i skrift og tale, og en oppmerksom leser vil også se disse holdningene gjenspeile seg i den omtalte boken.

For ordens skyld, muligvis skuffer jeg Documents lesere med å si at jeg dessverre hverken er jøde eller homo.

Det vil være meg en sann fornøyelse om dette brevet ble publisert i Document.

Hilsen
Kåre Dahl Martinsen
PhD. M. Litt.

 

Kåre Dahl Martinsen er professor ved Institutt for forsvarsstudier, og er også tilknyttet Forsvarets høgskole. Han skriver som privatperson.

 

Norge har vært totalt naive overfor Kina

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.