Overlege Preben Aavitsland i Folke­helse­instituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB.

Lille julaften skriver Folke­helse­instituttets (FHI) fagdirektør, professor Preben Aavitsland, «Oi, så stor overlapp det er mellom putinister og anti­vaksere her på Twitter. Tilfeldig? Neppe.» Uttalelsen er ingen julegave til vaksine­skadde og deres pårørende, men et slag i ansiktet.

Jeg kjenner ikke fagdirektørens empiriske grunnlag for uttalelsen om overlapp mellom «putinister og anti­vaksere», og tror knapt det finnes. Hva han mener med «putinister» og «anti­vaksere», er videre uklart. Det er imidlertid nærliggende å tro at han med «putinister» mener mennesker som prøver å se ulike nyanser i en sak, og jeg kan ikke se at fagdirektøren er blant disse.

Kanskje mer alvorlig er det at begreps­bruken «anti­vaksere» ikke gir særlig rom for en nyansert debatt om covid-19-vaksinasjon, som har vært vanskelig for mange, og hvor det fortsatt er ubesvarte spørsmål. For å få ny kunnskap, er det viktig å stimulere til sunn debatt, men ved sine polariserende ordvalg bidrar ikke fagdirektøren til dette.

Ved å skrive «putinister» og «anti­vaksere» indikerer fagdirektøren i tillegg en nedlatende holdning overfor dem som tenker annerledes i politiske og medisinsk­faglige spørsmål enn ham selv. Hans nedlatende holdning mot «anti­vaksere» er spesielt et slag i ansiktet for vaksine­skadde etter covid-19- vaksinasjon.

Så langt er det rapportert over 60.000 mulige bivirkninger til Lege­middel­verket, hvorav mer enn 7300 anses som alvorlige. Tilfeller som direkte kan knyttes til vaksinen, er enda usikkert – tall vil i ettertid ofte oppjusteres eller nedjusteres – men for å sette statistikken litt i perspektiv, ble det i 2009 rapportert 801 mulige bivirkninger av svine­influensa­vaksinen, hvorav 201 ble ansett som alvorlige. «Den mest alvorlige vaksine­katastrofen i moderne tid», uttalte Aavitsland da tallene om alvorlige bivirkninger senere ble oppjustert til 548.

Etter mer enn 7300 rapporter så langt om mulige alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjon, har jeg imidlertid ikke hørt tilsvarende uttalelser fra fagdirektøren, men i stedet synes han å være mer opptatt av å karikere «anti­vaksere» og assosiere dem med «putinister».

Om fagdirektøren er skikket til å gi medisinsk­faglige råd til den norske befolkning, er ikke opp til meg å vurdere, men kanskje vi i denne saken bør la dem som har båret høye kostnader gjennom covid-19- vaksinasjons­programmet om å komme til orde. Det er de som valgte å forbli uvaksinerte til tross for stigma­kostnader, de som ikke ønsket å la seg vaksinere, men av ulike årsaker fant det vanskelig å la være, og ikke minst de som i dag har fått helsen ødelagt pga. vaksinasjonen, samt deres nærmeste.

 

Jarle Aarstad er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.