Definisjon: Politisk kommissær – tjenestemann som sørger for at den korrekte politiske linjen blir fulgt i sin etat.

Er Johan Martin Welhaven (JMW) en fare for demokratiet fordi han med «hjemmel» i Straffelovens §185: «Hatefulle ytringer» ønsker å kontrollere det demokratiske ordskiftet i samfunnet?

Den som leser JMWs kronikk, «Demokrati og ytringsfrihet,» publisert i pressen før valget i 2019 kan selv dømme om dette spørsmålet er relevant.

Kronikk: Demokrati og ytringsfrihet                                                                                                                                                                                    

JMW øser ut honnørord: «demokrati, ytringsfrihet, tankefrihet, forsamlingsfrihet og religionsfrihet

Men dette er essensen i hans tanker:                                                                                                                                                      

«Den som er i ferd med å tråkke over den straffbare grensen for ytringsfriheten, må ikke bli overrasket om politiet tar kontakt. Er du utsatt for hatefulle ytringer, trusler eller hensynsløs atferd, er vår oppfordring til deg å kontakte politiet. Så skal vi gjøre vårt beste i å etterforske forholdet, selv om de rettslige grensedragningene kan være krevende.» 

SANDVIKA 20060422:
Sjef for politiets spesialenhet øst, Johan Martin Welhaven (tv) og spesialetterforsker Viggo Lundamo forklarte på en pressekonferanse om omstendighetene rundt skyteepisoden i Skui. Skyteepisoden førte til at en mann ble skutt og drept mens en politimann ble skadet av hagl i halsen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

 

JMW kontrollerer aktivt våre ytringer og truer med Straffeloven for å hindre oss i å ytre oss fritt. Han oppfordrer de som måtte føle seg «krenket» av ytringer i det offentlige ordskiftet til å sladre til han slik at han kan straffe den som ytrer seg.

I kortform: «Hold deg på matta ellers kommer jeg og tar deg!»

Det synes som om JMW ikke har forstått kjernen i trykkefriheten:                                                                                      Den gjelder for alle – den som er uenig i eller «krenket» av offentlige framsatte ytringer kan ta til motmæle.

Ytringer kan være ufine, stygge, frekke, fornærmende osv., men også slike ytringer bør være lov. Slike ytringer avslører hva slags person dette er. Dermed vil vedkommende stå fram som en bølle, udannet, uopplyst, dum osv.

Hvis JMWs aktive overvåkning av våre ytringer får fortsette vil sjølsensur og apati bre seg i samfunnet. Den opplyste demokratiske samtalen vil dø. JMW og byråkrater av samme type vil drepe demokratiet.   Tankepolitiet og diktaturet tar over!

Vi må derfor ta opp kampen mot JMW & Co!

Jeg oppfordrer alle frihetselskende medborgere til å engasjere seg i den kommende valgkampen. 

Ta del i debatten!  

  • Stå fram med dine tanker og uønskede utsagn uten å bry deg om JMW i Sannhetsministeriet.» 
  • La JMW & Co drukne i «arbeid» med å forfølge engasjerte velgere!  
  • Den som ikke forsvarer sine rettigheter vil raskt miste dem!
  • Fjern Straffelovens §185 ASAP!

Bruk ytringsfriheten! 

Godt valg!

Med beste hilsen

Torgrim T. Storvik

Engasjert borger og ytringsfrihetsfundamentalist

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.