Bane NOR ble advart mot strømløsningen de valgte for Follobanen, men valgte likevel å gå for den. Resultatet ble brann og havari etter åtte dager. Nå forsøker også samferdselsministeren å legge avstand til Bane NOR ved å si at han burde blitt opplyst om dette på forhånd.

Det kommer endelig frem detaljer om prosjektet som forklarer hvordan det kunne kollapse etter en drøy ukes drift.

Bane NOR skal ha valgt en uvanlig løsning for strømanlegget. Flere konsulentmiljøer har påpekt risiko ved løsningen.

En slik opplysning er normalt sett helt ødeleggende for tilliten til dem som har sittet med ansvar.

Samferdselsminister Nygård er overrasket. Men han har hatt tre uker på seg til å be om svarene. Bane NOR må ha visst umiddelbart hva som var årsaken da returstrømmen gikk varm. Feil løsning! I stedet har de valgt taushet og håpet det skulle gli over.

Med så dårlige kort på hånden var det en kommunikasjonsstrategi som måtte føre til nederlag.

Nygård har hele tiden forsøkt å kjøpe Bane NOR tid.

– Etter mitt skjønn ville det vært naturlig å komme til oss med dette på et tidligere tidspunkt, sier samferdselsministeren.

Når Fanden ville at noe ikke skulle skje, nedsatte han en komité – eller, som i dette tilfellet, et utvalg.

– Jeg mener det er riktig å få en ekstern granskning av dette for å få klarlagt årsaksforholdene og kunne lære av dette, sier samferdselsministeren.

Nygård forsvarer fortsatt Bane NOR-ledelsen og innrømmer at utvalget er nedsatt for å gi dem sjansen til å redde æren.

– Har du den nødvendige tilliten til Bane NOR etter denne saken?

– Jeg har tillit til at de nå gjør alt de kan for å få Follobanen opp å gå igjen. Det er det vi har fullt fokus på nå.

Klisjeer er det eneste Bane NOR-lederen har å tilby:

– Det er viktig å snu alle steiner. Det er sikkert mange læringspunkter, sier han til NTB.

Ifølge Frimannslund er det snakk om skjøter som har vært underdimensjonert og feildesignet, men som nå er i ferd med å byttes.

Men så innrømmer han at det er returstrømmen som er det kritiske punkt, og dette ble ledelsen først klar over lille julaften, to uker etter brannen.

I tillegg til skjøtene må man redimensjonere jordingsløsningen på Follobanen og gå tilbake til en mer klassisk måte å håndtere returstrøm på. Follobanen brukte først en unik måte å håndtere returstrøm på, ifølge direktøren.

Ifølge Bane NOR-direktøren ble de klar over problemene etter 23. desember.

– Vi har brukt romjula til å finne ut hva som har skjedd og hvilke alternativer vi har for å komme oss videre, sier han.

Frimannslund innrømmer at de ba Norconsult om en vurdering av deres ukonvensjonelle strømløsning. De stilte noen spørsmål, men Bane NOR valgte likevel å satse på det ukonvensjonelle.

Når det gjelder usikkerheten om valg av løsning for returstrøm, sier Frimannslund at de på et tidligere tidspunkt ba Norconsult om en vurdering.

– De stilte noen spørsmål ved den valgte løsningen, som er ganske unik for det norske jernbanenettet, i sin rapport. Det er vel den statsråden refererer til.

– Så har vi gått gjennom de problemstillingene rapporten viste, og så har jo vi valgt på et tidspunkt å gå videre med dette. Så ansvaret er helt og fullt på Bane NORs side, sier Frimannslund.

Frimannslund snur selv steinene, han trenger ingen kommisjon. Her innrømmer han at Bane NOR ble advart. Likevel fortsatte de. De har bare seg selv å takke.

Frimannslund stilte i kveld på Dagsrevyen, og der sa han uten blygsel at ledelsen ikke visste noe om valgene som ble gjort. Det kom overraskende på dem. Det er nesten ikke til å tro. Et prosjekt til 36,7 milliarder. Selv programleder Ingunn Solheim hadde vanskelig for å tro det hun hørte.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.