– Jeg er først og fremst bekymret for at Follobanen ikke er åpnet og hendelsene rundt det. Jeg har blant annet stilt spørsmål ved Bane Nors prosjektstyring, evne til å håndtere risiko, sikkerhetskultur og kommunikasjonsarbeidet rundt dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han hadde tirsdag ettermiddag et halvannen time lang møte med styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor. Det er fortsatt dørgende stille på skinnene gjennom Blixtunnelen, som skulle gjøre det mulig å reise med tog fra Ski til Oslo S på elleve-tolv minutter. Statsråden svært er klar på at forsinkelsene og problemene med Follobanen ikke har svart til forventningene.

– Når vi nå har en dialog med styret om dette, så er det et signal om at det er en viktig sak hvor vi har forventninger til styret. Da er behov for tilpasninger og endringer i foretaket en del av det vi forventer at styret vurderer, understreker Nygård, som poengterer at Follobaneprosjektet skal underlegges eksterne granskninger, både i regi av regjeringen og av Bane Nor.

Bane Nors gjennomgang så langt har vist at en lekkasje i tunneltaket førte til overledning i en isolator. Da dette skjedde gang på gang førte det til varmgang i det elektriske anlegget, blant annet fordi kabelskjøtene var underdimensjonert.

– Veldig alvorlig situasjon

Fra ledelsens side er oppfatningen at ansvaret helt og holdent ligger på leverandøren. Da tunnelen ble overlevert som ferdigstilt i oktober i fjor, var den henhold til kravene og tilsynelatende tett, understreket utbyggingsdirektør Stine Undrum overfor NTB mandag. Bane Nor har gått i dialog med leverandøren for å få kompensert tap og utgifter knyttet til problemene.

Kravet kan ende i retten hvis partene ikke blir enige, bekrefter Undrum.

– Vi er i en alvorlig situasjon, spesielt med tanke på de reisende. Jeg opplever at det er høy sannsynlighet for at Follobanen åpner 12. februar, men jeg ser at det er flere ting som gjenstår for at den åpningen skal finne sted, sier styreleder Cato Hellesjø.

Han understreker at den sittende ledelsen i Bane Nor har styrets tillit «fullt og helt», men bekrefter at Bane Nor jobber med «å styrke oss for å klare utfordringene framover».

– Vi er blant annet i gang med å ansette en leder for virksomhetsstyring, sier Hellesjø til NTB.

Fristen fortsatt usikker

Milliardprosjektet ble opprinnelig åpnet med brask og bram 11. desember, men ble stengt etter bare få dager på grunn av tekniske utfordringer.

Siden da har den ene fristen etter den andre røket og gjenåpningen er blitt utsatt flere ganger. Derfor er det heller ingen som tør garantere nå for at trafikken kan gjenopptas som planlagt, 12. februar. Den beslutningen skal tas 3. februar, såfremt testingen av anlegget og driften viser at feilene som er påvist er utbedret.

Verken statsråden eller styrelederen vil gi noen garantier for at trafikken er tilbake som normalt på Follobanen innen fristen selskapet har gitt seg selv. Snarere tvert imot. Mens styrelederen med forbehold mener det er sannsynlig at fristen blir nådd, gir Nygård ut fra signalene han har fått fra Bane Nor, uttrykk for at det fortsatt er fare for at gjenåpningen på nytt blir utsatt.

– Både med henblikk på hvordan det endte forrige gang og fordi valg av metodikk for utbedring av noen gjenstående feil og mangler kan føre til økt tidsbruk, øker risikoen for at man ikke når fristen 12. februar. Det ville ikke vært veldig overraskende hvis de valgte den metoden som tar lang tid for å få dette oppe og stå igjen. Da kan det hende at datoen gjenåpningsdatoen blir flyttet på, igjen, sier Nygård.

Det skal etter planen settes strøm i kablene på Follobanen onsdag og testkjøringen kan begynne 24 timer etter spenningssetting, trolig torsdag ettermiddag eller kveld.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.