Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kommer nå under kraftig kritikk for å ha rigget anbudet på togdriften på Østlandet til fordel for Vy. Samferdselsministeren skal ha grepet inn i anbudsprosessen og sikret at Vy ikke kunne tape for Flytoget, skriver Aftenposten mandag kveld. Vy vant anbudet som Flytoget ikke fikk være med på, til en pris langt høyere enn forventet.

– Nygård har vingeklippet sitt eget direktorat. Direktoratet hadde aldri en reell mulighet til å vurdere hva det beste tilbudet for de reisende til den beste prisen for staten ville være, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen Trond Helleland (H).

André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson for Venstre, har sendt skriftlig spørsmål til Nygård og bedt statsråden svare på om han har instruert Jernbanedirektoratet til å tildele Vy togkjøringen på hele Østlandet.

– Vi har mistenkt en svært uryddig håndtering av saken fra statsrådens side. Nå er dette bekreftet. (NTB)

Kampen om kontrakt på togdriften på Østlandet har pågått lenge, helt siden Solberg-regjeringen la ut flere av strekningene på anbud. Kontraktene er verdt minst 10 milliarder kroner. Arbeiderparti-regjeringen ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ble satt under hardt press fra de jernbaneansattes fagforeninger. Sent på dagen fredag 3. mars ble de belønnet:

Planene om en oppsplitting av togtilbudet på Østlandet er skrotet, og Vy tildeles hele passasjertrafikken. Fagbevegelsen jubler, mens høyresiden raser.

– Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Jernbanedirektoratet har tidligere gått inn for å splitte togtilbudet på Østlandet i to mellom Vy og Flytoget, men har nå snudd.

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget kom bedre ut på noen parametere, men pris ble utslagsgivende, sier Sletta.

Avtalen gjelder for en periode på ti år. (NTB)

Anbudsrigging

Mandag avslører Aftenposten hvordan det kunne ha seg at Vy vant begge kontraktene, og det til en pris direktoratet innrømmer er mye høyere enn de forventet, mens Flytoget ble sendt inn på det som kan bety et evig oppstallingsspor for Norges mest populære jernbaneselskap:

I et mandat som til nå har vært skjult for offentligheten, ga samferdselsministeren klar instruks til direktoratet:

Vy skulle bli tildelt én av kontraktene uansett. Det viser dette brevet:

Faksimile: Aftenposten

Det nye mandatet ble gitt Jernbanedirektoratet 2. desember. Der sto det at Vy skal få beholde minst én halvdel av Østlandet. Men befalingen nevnte ingenting om hva slags pris Vy kunne kreve av staten. (Aftenposten)

Et spor, en aktør

Flytoget fikk ikke vite om denne endringen, som samferdselminister Nygård begrunner på denne måten i en e-psot til Aftenposten:

«Min vurdering i høst var at det hverken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024. Jeg vurderte at risikoen kunne bli for stor hvis Vy, vårt statlige togselskap som har kjørt i over hundre år, ikke skulle kjøre noen av togene på Østlandet. Dette ønsket jeg derfor å presisere i mandatet til direktoratet.»

Nygård skriver at mandatet kom etter at Vy hadde levert sitt tilbud på kontrakten Østlandet 1, som de forhandlet om.

Hverken Vy eller Flytoget fikk vite at det ble gitt et nytt mandat til Jernbanedirektoratet.

Men påvirket det likevel togkampens gang? Ja. (Aftenposten)

Hvorfor fikk ikke så Flytoget anledning til å komme med et nytt tilbud?

Årsaken til dette har Aftenposten spurt Samferdselsdepartementet om flere ganger tidligere. Det har de så langt unnlatt å svare på.

Nå viser det seg at det hemmelige mandatet blokkerte for dette.

Mandatet åpnet kun for følgende scenarioer:

  • Vy tok alt alene.
  • Delt løsning mellom Vy og Flytoget.

«Det er riktig at Flytoget ikke kunne ha overtatt driften av hele Østlandet», skriver Nygård i en e-post.

Han understreker at de var åpne for å dele Østlandet dersom det hadde gitt det beste togtilbudet.

Men det var ikke kvaliteten på tilbudet som avgjorde kampen. Det var prisen.

Vys samlede tilbud var 1 milliard kroner billigere enn en delt løsning. Det var årsaken til at valget falt på Vy, skriver Jernbanedirektoratet i sin anbefaling. De skriver samtidig at togtilbudet trolig ville blitt bedre med en delt løsning.

Men pristilbudet direktoratet endte med å få, var langt høyere enn de forventet.

Årsaken? Kontrakten som Vy ble alene om å by på. Direktoratet skriver at Vys tilbud på Østlandet 1-kontrakten lå «svært høyt» over summen de hadde satt som smertegrense.

Habilitetsproblemer

Aftenposten har snakket med advokat Robert Myhre, som er ekspert på offentlige anskaffelser:

– Her har man sagt at Vy skal få en kontrakt koste hva det koste vil, sier Myhre.

Han mener at staten ikke har sikret at kontrakten ville bli inngått til markedspris ved å bestemme at Vy skulle vinne. Det kan bety at staten ender med å overbetale Vy. Det kan i så fall bety ulovlig statsstøtte, mener han.

– Jernbanedirektoratet har ingen mekanisme her som sikrer at de får beste markedspris, sier Myhre. (Aftenposten)

Advokat Myhre sier at Samferdselsdepartementet også kan ha brutt habilitetsreglene i forvaltningsloven da de blandet seg inn i tildelingen som lå hos Jernbanedirektoratet.

– Her tenker jeg at de har gjort seg selv inhabile, sier han.

Myhre sier at nøkkelen ligger i hemmeligholdet. Han sier at dette i praksis var en konkurranse mellom to statlige aksjeselskaper, og at regjeringen da har større rom for å styre.

– Det kunne kanskje blitt gjort lovlig om de var åpne om det fra starten av. Men når de velger å gjennomføre det som en konkurranse, og de holder mandatet hemmelig, er dette et brudd på habilitetsreglene, mener Myhre. (Aftenposten)

Avdelingsdirektør for kjøp og avtalestyring i Jernbanedirektoratet, Erik Lund, avviser Myhres anklager, blant annet ved å vise til at Vy ikke fikk vite om endringene i mandatet. Han innrømmer imidlertid at Vys totale pris ligger over det direktoratet hadde sett for seg som «smertegrense». Hvor mye det er snakk om, vil han ikke oppgi fordi forhandlingene med Vy ennå ikke er sluttførte, men i Jernbanedirektoratets egen anbefaling til oppdragsgiver Nygård & co. finnes det tall.

Men i anbefalingen oppgir de differansen i et sladdet antall milliarder. (Aftenposten)

Flytogets administrerende direktør Nicolai Bryde føler seg lurt.

Han sier at han er dypt sjokkert over det som har «foregått på bakrommet» i prosessen.

– Vi sitter igjen med følelsen av å ha blitt lurt i et spill hvor vinneren ble bestemt for lenge siden, og hvor spillereglene ble endret underveis, sier han. (Aftenposten)

Statsråd ga hemmelig befaling om at Vy måtte vinne minst én av togstrekningene på Østlandet (Aftenposten – betalingsmur)

Les også:

Enda en ny tog-kabal: Vy kan miste halvparten av togtrafikken på Østlandet

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.