En planlagt oppdeling av togtilbudet på Østlandet kan bli lagt til side. Regjeringen ønsker nå at Vy leverer et tilbud på hele trafikken.

– Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet umiddelbart innhente et bindende tilbud fra Vy på en samlet drift av Østlandet, skriver regjeringen i et brev til Jernbanedirektoratet.

Dette betyr at en omstridt oppdeling av togtilbudet på Østlandet i to pakker kan bli lagt til side.

Jernbanedirektoratet har allerede startet forhandlinger med Flytoget om den ene delen av trafikken på Østlandet, mens Vy er valgt som foretrukken partner på den andre delen.

Nygård: – Interessant skisse

Nå åpner regjeringen for at Vy kan få alt alene.

– Vy har presentert en interessant og uforpliktende skisse om hvordan de kan drifte begge avtaleområdene i det som nå utgjør Østlandet 1 og Østlandet 2. De hevder at dette kan gis til en lavere pris enn det staten betaler i dag, og de peker blant annet på stordriftsfordeler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Regjeringen utreder for tiden også å slå sammen de to statlige selskapene Vy og Flytoget, men dette er en parallell prosess som kan ta lengre tid.

– Det er noe som vil løpe på siden, og som sannsynligvis vil bli avgjort etter en direktetildeling, sier Nygård.

Flytoget er overrasket

Administrerende direktør i Flytoget, Philipp Engedal, sier de er overrasket over den plutselige endringen i prosessen, og at Samferdselsdepartementet på overtid vil utrede et helt annet alternativ.

– Når det er sagt, er Flytoget i utgangspunktet positiv til å bli sammenlignet med Vy om å få fram de beste løsningene for passasjerene som skal ta toget og for staten som skal betale, sier Engedal.

– Vi håper Flytoget også får mulighet til å levere et tilbud på både Øst 1 og Øst 2. Og at dette ikke er en mulighet som kun gis til det ene av statens to togselskap, sier han videre.

Flytoget fortsatt aktuelt

Solberg-regjeringen satte i gang en omfattende jernbanereform, hvor sektoren ble splittet opp i en rekke forskjellige selskaper og togtilbudet i store deler av landet ble tildelt ulike togselskaper.

Et siste ledd i den planen er trafikken på Østlandet, som er delt inn i to pakker. I Hurdalsplattformen gjorde Støre-regjeringen det klart at de skal stanse konkurranseutsettingen og oppsplittingen av jernbanen. De har valgt å direktetildele togtrafikken til de statlige selskapene, men har fått kritikk for at tilbudet kan bli splittet mellom Vy og Flytoget.

– Vi sa vi skulle hente ut det beste fra de to togselskapene. Begge har vært aktuelle, og begge er fortsatt aktuelle, sier Nygård.

Likevel ber han Vy levere et tilbud på hele Østlandet.

– Jeg vet at de peker på stordriftsfordeler. Hvis de klarer å dokumentere det ved å levere et konkret og forpliktende tilbud, så er jo det bra for Vy og kanskje også for fellesskapet, sier Nygård.

Delte meninger

Politisk får nyheten delt mottakelse. SV reagerer med glede:

– Vi har hatt nok togkaos, så mer enn noen gang trenger vi en samlet jernbane, sier samferdselspolitisk talsperson Mona Fagerås i SV.

– Nå forventer vi at samferdselsministeren tar dette hele veien i mål. Det er på høy tid å forkaste Solberg-regjeringens oppsplittingsprosjekt og sikre en samlet jernbane på Østlandet, fortsetter hun.

Venstres André N. Skjelstad er ikke begeistret:

– Nei til konkurranseutsetting av de største trafikkpakkene på jernbanen er ekstremt kostbart. Dette er en reverseringspolitikk som pendlerne må betale i form av ineffektiv bruk av skattepengene deres, dårligere jernbanetilbud eller mindre penger til andre tjenester, sier han.

Les også:

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap

Kjøp bøker fra Document!

Lesermøte i Oslo torsdag 26. januar kl. 18.00

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.