Onsdag morgen holdt Ursula von der Leyen en tale der hun oppga tallet på falne i Ukraina til 120.000, derav 100.000 soldater. Talen ble twitret og lagt ut på EU-kommisjonens sider, men kort tid etter ble tallet på falne soldater slettet fra både tweeten og artikkelen.

“Russia’s invasion of Ukraine brought death, destruction and untold suffering. We all remember the horrors of Bucha. It is estimated that more than 20,000 civilians and 100,000 Ukrainian military personnel have died to date. Russia must pay for its heinous crimes, including the crime of aggression against a sovereign state,” the tweet read.

The speech was also published on the website of the European Commission.

– Russlands invasjon av Ukraina brakte død, ødeleggelse og ubeskrivelige lidelser. Vi husker alle skrekken fra Bucha. Det anslås at mer enn 20.000 sivile og 100.000 ukrainske militære personell har dødd til dags dato. Russland må betale for sine avskyelige forbrytelser, inkludert forbrytelsen av aggresjon mot en suveren stat, heter det i tweeten. Talen ble også publisert på nettstedet til EU-kommisjonen. (Yahoo)

Slik ser Tweeten ut i dag:

Observante Twitter-brukere la raskt merke til endringene, noen tok endog kopi av den opprinnelige tweeten:

Årsaken til den mislykkede dekkoperasjonen er åpenbart at disse tallene for det første bryter med krigførende lands hang til å lyve om egne tapstall, i håp om å styrke moralen. Von der Leyens tall pulveriserte tallene Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med for tre uker siden:

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Nov. 11 stated that Russia’s losses in the war were ten times greater than Ukraine’s.

Read also: Ukraine loses 50 troops per day, Zelenskyy says

The head of state added that the artillery transferred to Ukraine by the US helped break the Russian military initiative. He also said the aggressor state’s losses in heavy equipment and manpower were “staggering.”

According to the Ukrainian military’s General Staff, as of Nov. 30, since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, Russia has lost about 88,880 troops.

President Zelenskyy predicts that by the end of the year, the number of Russians killed in Ukraine will reach 100,000.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj uttalte 11. november at Russlands tap i krigen var ti ganger større enn Ukrainas.

Les også: Ukraina mister 50 soldater per dag, sier Zelenskyj

Statssjefen la til at artilleriet som ble overført til Ukraina av USA, bidro til å bryte det russiske militære initiativet. Han sa også at aggressorstatens tap av tungt utstyr og arbeidskraft var «svimlende».

Ifølge det ukrainske militærets generalstab, fra 30. november, siden begynnelsen av fullskala invasjonen av Ukraina, har Russland mistet rundt 88.880 soldater.

President Zelenskyj spår at innen utgangen av året vil antall russere som er drept i Ukraina nå 100.000.

Von der Leyen statement about death of 100,000 Ukrainian soldiers cut from speech (Yahoo)

Kjøp julegavene fra Document!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.