Zelenskij ba i en tale 6. oktober Nato foreta forkjøpsangrep inne i Russland for å ødelegge deres mulighet for atomangrep. Uttalelsen ble senere trukket tilbake av hans talsmann, men det var ingen tvil om hva han mente.

Ukrainian officials have seemingly walked back comments from President Volodymyr Zelenskyy, who appeared to call upon NATO to launch preemptive strikes into Russia to stop Russian President Vladimir Putin’s nuclear threats.

Ukrainske tjenestemenn har tilsynelatende gått tilbake på kommentarer fra president Volodymyr Zelenskyy, som så ut til å oppfordre NATO til å starte forebyggende angrep på Russland for å stoppe Russlands president Vladimir Putins atomtrusler.

Zelenskij sa dette i en virtuell tale til Lowy-instituttet da han fikk spørsmål om hva Vesten kunne gjøre for å forhindre at Putin gjorde alvor av sine trusler om å bruke atomvåpen.

«We can already see that these people [Russian officials] are capable of such atrocities. What must NATO do? Make it impossible for Russia to use nuclear weapons,» he answered, according to Yahoo! News.

«Vi kan allerede se at disse menneskene [russiske tjenestemenn] er i stand til slike grusomheter. Hva må NATO gjøre? Gjøre det umulig for Russland å bruke atomvåpen,» svarte han, ifølge Yahoo! Nyheter.

Vesten må gjøre hva det skulle ha gjort før 24. februar – datoen for invasjonen – komme med forkjøpsangrep mot Russland.

Zelenskyy added: «But what is [more] important, I am once again turning to the international community, as I did before Feb. 24, to do preventative strikes so that they know what will await them if they use it [nuclear weapons].»

Zelenskyy la til: «Men det som er viktigere, jeg henvender meg nok en gang til det internasjonale samfunnet, slik jeg gjorde før 24. februar, for å gjøre forebyggende streik slik at de vet hva som venter dem hvis de bruker det [atomvåpen] .»

Det går ikke an å forholde seg passiv, da vil initiativet ligge hos Putin. Vesten må slå til først.

The strikes could not happen «the other way round,» the Ukrainian president contended, as to «wait for Russian nuclear strikes» would only further escalate the conflict.

«Reconsider applying pressure,» Zelenskyy urged in his address, «that’s what NATO should do, and reconsider the order in which it is applied.»

Angrepene kunne ikke skje «omvendt», hevdet den ukrainske presidenten, ettersom å «vente på russiske atomangrep» ville bare eskalere konflikten ytterligere.

«Vurder å bruke press på nytt,» oppfordret Zelenskyy i sin tale, «det er hva NATO bør gjøre, og revurder rekkefølgen det blir brukt i.»

Både Maria Zakharova og Dmitrij Peskov sa dette var ensbetydende med å be om atomkrig.

The Kyiv Independent reported Maria Zakharova, a spokesperson for Russia’s Foreign Ministry, claimed the comments were paramount to calling for nuclear war, which could destroy the planet.

Dmitry Peskov, the press secretary for Putin, said Zelenskyy’s words were «a call to start a world war with unpredictable and horrific consequences,» according to Yahoo.

Kyiv Independent rapporterte Maria Zakharova, en talsperson for Russlands utenriksdepartement, hevdet at kommentarene var ensbetydende med å oppfordre til atomkrig, som kan ødelegge planeten.

Dmitry Peskov, pressesekretær for Putin, sa Zelenskyys ord var «en oppfordring til å starte en verdenskrig med uforutsigbare og forferdelige konsekvenser», ifølge Yahoo.

Zelenskijs talsmann måtte rykke ut og si at det presidenten mente var skjerpede sanksjoner.

 

 

https://www.foxnews.com/world/ukraines-zelenskyy-calls-for-nato-to-launch-preemptive-strikes-in-russia-spokesperson-forced-to-clarify

 

 

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.