Ifølge Aftenposten vedtok Stortinget allerede i 2005 at det skulle komme opptakssystem. Oslo tingrett har dette, og i tillegg pågår det prøveprosjekter flere steder.

Men fortsatt mangler det slikt utstyr de fleste steder.

– Det er rett og slett et problem. Og det er ganske oppsiktsvekkende at man har en lovgivende myndighet som ikke bevilger penger til å gjennomføre noe den selv har vedtatt, sier styreleder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

Kirsten Blekestad, leder i Dommerforeningen, mener det burde være en selvfølge med lyd- og bildeopptak for å sikre notoritet.

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen mener det ikke er tvil om at lyd- og videoopptak av rettssaker ville vært positivt for rettssikkerheten. Han betegner det som uholdbart at de fleste domstoler fortsatt mangler utstyr.

Til Aftenposten skriver senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justisdepartementet at prøveprosjektet med lyd- og videoopptak ble utvidet med to tingretter i 2019, til fire av landets 23.

– Sluttrapporten fra prosjektet er ventet å foreligge rundt årsskiftet, og departementet vil vurdere videre oppfølging på bakgrunn av anbefalingene i rapporten, opplyser hun.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.