En mann i 30-årene er dømt til åtte års fengsel i Bergen tingrett for å ha mishandlet og voldtatt kvinnen han var gift med.

De straffbare forholdene mannen er dømt for, skjedde over en periode på femten måneder fra høsten 2014 til desember 2015. De tre dommerne la til grunn at kvinnen ble utsatt for cirka ti voldtekter samt mishandling, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen får 275.000 kroner i oppreisningserstatning. Mannen dømmes også til livsvarige kontaktforbud.

Både mannen og kvinnen kom som asylsøkere fra Afghanistan til Norge, og de er nå gått fra hverandre.

– Når jeg gråt, holdt han over munnen min og fortsatte voldtektene, forklarte kvinnen i sitt videooverførte vitnemål for retten.

Mannen skal også ha mishandlet henne i form av vold og trusler, ifølge tiltalen mens barna var til stede.

– Det står ikke konkret i tiltalen, men vi mener han voldtok kona ti ganger, sa aktor, statsadvokat Trond Høvik.

Rettssaken ble avbrutt i januar i år fordi retten ønsket flere psykiatriske undersøkelser av mannen. To måneder senere presenterte de sakkyndige sine funn. Aktor tolket ekspertene dit hen at tiltalte var funnet tilregnelig.

Mannens forsvarer, advokat Mudassar Amin, krevde frifinnelse på grunn av utilregnelighet. Men en enstemmig tingrett skriver at «det foreligger ikke tvil av en slik karakter at tiltalte må frifinnes på grunn av manglende tilregnelighet».