En sikkerhetsvakt viser bort journalister utenfor Wuhan-laboratoriet under WHO-eksperters besøk den 3. februar 2021. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB.

Verden står fremdeles uten det endelige svaret på om koronaviruset oppstod naturlig eller ble utviklet i Wuhan-laboratoriet, og kanskje vil en ugjendrivelig konklusjon aldri komme for en dag. Ikke desto mindre fortsetter berget av indikasjoner som peker i retning av Wuhan-laboratoriet, å vokse.

Tre nyheter har gitt laboratoriehypotesen økt vekt den senere tiden, skriver USA-korrespondent Massimo Gaggi i Corriere della Sera: en rapport fra det amerikanske Senatet, en grundig journalistisk analyse av korrespondanse mellom Wuhan-laboratoriet og Kinas regjering og en ny studie av koronavirusets genetiske struktur som tyder på at det er kunstig.

Senatsrapporten

Den nye rapporten fra det amerikanske Senatet, som ble offentliggjort torsdag i forrige uke, peker blant annet på at to team av vitenskapsfolk fra Folkets frigjøringshær klarte å utvikle en vaksine mot viruset allerede i februar 2020.

I henhold til eksperter som har bidratt til utarbeidelsen av senatsrapporten, kjente de kinesiske forskerne høyst sannsynlig til virusets genetiske struktur allerede i november 2019, skriver Gaggi.

Analysen av korrespondansen

Den journalistiske analysen USA-korrespondenten sikter til, er utført av et team av journalister fra ProPublica og Vanity Fair som i fem måneder har analysert meddelelser mellom laboratoriet og kinesiske myndigheter – også ved hjelp av eksperter på dekoding av språkbruken i offisiell kinesisk kommunikasjon.

Arbeidet tyder på at det oppstod en særdeles alvorlig nødsituasjon i Wuhan-laboratoriet i november 2019, og at situasjonen ble håndtert på aller høyeste nivå i det kinesiske kommunistpartiet, sannsynligvis også president Xi Jinping. I tiden forut for den sannsynlige lekkasjen hadde personalet ved laboratoriet varslet om nettopp de sikkerhetsproblemene som må antas å ligge til grunn for katastrofen – som eksperter sågar advarte helt konkret om.

Den genetiske studien

Det tredje elementet er en studie utført av en tysk og to amerikanske vitenskapsmenn, som forklarer hvordan bestemte elementer i virusets genstruktur som forekommer tilfeldig i naturlige virus, manifesterer seg med jevne mellomrom i SARS-Cov-2-viruset. Denne regelmessige forekomsten er typisk for syntetiske virus, og forfatteren konkluderer at koronaviruset høyst sannsynlig var utviklet kunstig.

De tre forskerne har sammenlignet SARS-Cov-2 med 70 koronavirus av naturlig opphav, og konstaterer at forskjellen er slående.

Berget av indisier overbeviser

Den som har personlige, ideologiske eller økonomiske motiver for å blånekte for at viruset kan ha kommet fra laboratoriet, kan selvfølgelig fortsette å vise til at alt som går i favør av laboratoriehypotesen, er indisier.

Men indisiene er nå så mange og entydige at upartiske og velinformerte personer som er i god tro, ikke lenger kan nære noen rimelig tvil om at viruset lekket fra Wuhan-laboratoriet.

Neste skritt må være å plassere ansvaret der det hører hjemme – og det er ikke bare i Kina. Kjeltringenes beste håp er at allmennheten glemmer eller slutter å bry seg.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.