To menn som var tiltalt for å ha kastet brannbomber mot Stovner politistasjon i Oslo i mars, slipper fengsel.

Det melder Avisa Oslo.

Politiet mente at brannbombene var en hevnaksjon for et ordensoppdrag fire dager tidligere. Da ble begge mennene innbrakt av politiet etter at hele 16 politipatruljer rykket ut til en frisørsalong på Vestli for å bryte opp en ansamling av mennesker som var på stedet.

Mennene forklarte at politiet opptrådte svært aggressivt.

Dette tok retten hensyn til i dommen mot en annen mann (23) som ble avsagt i Oslo tingrett i mars.

«Det er i retten blitt vist videoklipp fra stedet og fremkommet opplysninger som gjør at retten anser at politiets fremtreden i betydelig grad bidro til å skape en amper stemning blant ungdommene. Av videoklipp fremgår det at en av politibetjentene på et tidspunkt tok frem batong. Retten oppfatter det slik at dette bidro ytterligere til å eskalere situasjonen», heter det i dommen, der 23-åringen fikk en bot på 5000 kroner for ordensforstyrrelser.

Om brannbombene fire dager senere forklarte de to unge mennene at de handlet på impuls og at det hele var en «guttestrek».

To menn tiltalt etter brannbombeangrep mot Stovner politistasjon

Retten tok også hensyn til dette.

«I dette tilfellet er anslaget rettet mot Stovner politistasjon, dvs. mot et organ/en samfunnsinstitusjon, og ikke mot konkrete personer. Bevisførselen har avdekket at de to tiltalte generelt opplever frustrasjon mot politiet, som en institusjon i samfunnet», heter det i dommen fra Oslo tingrett som ble avsagt mandag.

20- og 21-åringen ble dømt til henholdsvis 30 og 60 timers samfunnsstraff, samt til å betale 57.637 kroner i erstatning for skadene som ble påført politistasjonen.

Det oppgis ikke etnisitet til de to unge mennene, men den ene er en kjenning av politiet fra tidligere forhold. I august i fjor ble han dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha medvirket til en grov trusselsituasjon. Den andre tiltalte skal ha en minst like fargerik historie.

De to skal også ha kommet med en rekke nedsettende kommentarer til politiet, som «morrapuler» og «hore».

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som e-bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.