Afghanistans opiumsdyrking økte med 32 prosent i år under Taliban-styret, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Dette skjer til tross for Talibans forbud mot narkotika. Ifølge den årlige rapporten fra UNODC har også opiumsprisene steget til værs siden Taliban forbød opiumsdyrking i april.

Årets valmueavling var også den mest lønnsomme på mange år. Inntekten til bøndene ble mer enn tredoblet, fra 425 millioner dollar i fjor til 1,4 milliarder dollar i år, fremgår det av rapporten.

Årets innhøsting var stort sett unntatt fra dekretet, la narkotikabyrået til. Det er usikkert hvordan Taliban vil håndheve forbudet neste år.

Mange afghanske bønder er avhengig av opiumsdyrking for å tjene til livets opphold.

– Afghanske bønder er fanget i den ulovlige opiatøkonomien. Det internasjonale samfunnet må jobbe for å møte de akutte behovene til det afghanske folket, uttaler UNODC-direktør Ghada Waly i rapporten.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.