Den uanmeldte demonstrasjonen Nordisk motstandsbevegelse avholdt i sentrum av Oslo lørdag, besto i overveiende grad av utlendinger: 30 av 35. Det setter unektelig oppslutningen i Norge i perspektiv.

Igjen må norske nynazister importere støttetropper for å synes. Men hva var poenget?

Nynazistene måtte vite at de ville bli møtt av politi og at de ville få masse negativ PR.

Oslo-politiet skriver i 22-tiden lørdag kveld på Twitter at de 30 utenlandske statsborgerne sitter i arresten til minst søndag morgen, mens de fire norske som ble innbrakt, er dimittert fra arresten.

– De mistenkte får en straffereaksjon, samt at en juridisk vurdering knyttet opp mot utlendingsloven blir foretatt i løpet av natten, skriver politiet.

Deltakerne samlet seg på Løvebakken med faner, men ingen rapporterer at det ble fremsatt noen krav eller paroler. Eller at det ble holdt taler. Nynazistene virket bare opptatt av å vise seg.

Da de bega seg ut i byen og delte seg, ble politiet redd for at de ville oppsøke Blitzhuset. De ble derfor stoppet på hjørnet av Frederiks gate og Universitetsgata.

Det finnes svært liten sympati for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, så hvorfor marsjerer de? Det eneste de oppnår, er å få folk mot seg.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.