Giorgia Meloni taler til Deputertkammeret i Roma den 25. oktober 2022. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB.

Italias nyutnevnte statsminister Giorgia Meloni holdt tirsdag formiddag en tale til Deputertkammeret i det italienske parlamentet, der hun formelt bad om tillitsvotum til sin regjering, og i tråd med sedvanen brukte hun talen til å skissere den nye regjeringens politiske intensjoner.

Meloni bekreftet som ventet at Italia har sin plass både i NATO og EU, men fremhevet også sin forståelse av unionen som de europeiske folkenes felles hus – ikke ulikt synet Frankrikes tidligere president Charles de Gaulle og Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher hadde på europeisk samarbeid.

Italia er en av den vestlige sivilisasjonens vugger, fastslo Meloni, og viste til grunnleggende verdier som frihet, likhet og demokrati. Disse er frukter av Europas jødisk-kristne røtter, presiserte hun, og viste til St. Benedikt som verdensdelens vernehelgen.

Meloni innledet talen, som er gjengitt i sin helhet av Corriere della Sera, med å understreke at det å tale i parlamentet er en høytidelig gjerning, og takket både president Sergio Mattarella og den avgåtte statsminister Mario Draghi for en konstruktiv rolle i maktskiftet.

Som Italias første kvinnelige statsminister står jeg i gjeld til en rekke fremragende kvinner som har banet veien for at jeg kunne knuse dette glasstaket, fortsatte Meloni, og nevnte en rekke historiske skikkelser helt fra Italias samling og frem til nyere tid, herunder Rosalie Montmasson, Alfonsina Strada, Maria Montessori, Grazia Deledda, Rita Levi Montalcini, Oriana Fallaci og Elisabetta Casellati.

Den mest dyptfølte takken går til det italienske folket, som nå har fått en regjering som utgår fra folkeviljen uttrykt i valg, sa Meloni, og viste til at det er første gang på elleve år. Det mandatet vil vi bruke til å frigjøre italienernes energi slik at de kan konstruere en bedre fremtid, lovet hun.

Den nye statsministeren vil ha seg frabedt utlendinger som skal holde oppsyn med Italia:

I de siste dagene er det mange, også utenfor landets grenser, som har sagt at de vil holde et øye med den nye italienske regjeringen. Jeg vil si at de kan bruke tiden sin bedre. Dette parlamentet har en solid og kampvillig opposisjon som er godt i stand til å bli hørt, forhåpentligvis uten behov for hjelp fra utlandet. Og jeg håper at den opposisjonen er enig med meg i at den som fra utlandet sier at han vil holde et øye med Italia, ikke mangler respekt for meg eller regjeringen, men for det italienske folket. La meg si helt klart at vi ikke trenger å belæres av noen.

Meloni takket deretter EUs tre presidenter og en rekke ikke nærmere spesifiserte statsledere for å ha ønsket henne lykke til som statsminister.

Jeg forstår at omverdenen lurer på hvordan denne regjeringen vil forholde seg til EUs institusjoner, fortsatte Meloni.

Vi vil hverken bremse eller sabotere den europeiske integrasjonen, som jeg har fått høre de siste ukene, men bidra til at den blir et mer effektivt svar på kriser og trusler, og at den står nærmere folk og næringsliv, sa hun.

Vår idé om EU er ikke en elitær klikk med medlemmer av klasse A og klasse B, eller et aksjeselskap ledet av et styre som ikke har noen annen jobb enn å holde orden i regnskapene.

EU har ikke lyktes med å løse felles problemer som energikrisen, migrasjonen eller terrorismen, og har ikke klart å gjøre geopolitiske valg, sa Meloni. Hvordan kan det ha seg at det som for 70 år siden begynte som en kull- og stålunion, i dag står uten løsninger på problemer som vedrører energi og strategiske råvarer? spurte hun retorisk.

Den som stiller slike spørsmål, er ikke en fiende eller en kjetter, men en som vil bidra til en mer effektiv europeisk integrasjon.

Europa må være forent, men beholde mangfoldet, formante Meloni.

For dette er det virkelig spesielle med Europa: Land med sine tusenårige historier som klarer å forene seg, der alle beholder sin egen identitet som noe dyrebart.

NATO forblir en pilar i Italias utenrikspolitikk, sa statsministeren, som bekreftet regjeringens støtte til Ukraina, og benyttet anledningen til å takke de italienske væpnede styrkene for sin internasjonale innsats. Meloni hedret spesielt de som har falt i tjeneste. Landet vil alltid verdsette dem som ofret livet, sa hun.

Energikrisen som krigen har forverret, gjør livet vanskeligere for folk og næringsliv, men vi kan ikke gi etter for Putins utpressing, fastslo Meloni, som tok til orde for økt diversifisering av energikilder – ikke bare fornybare, men også fossile:

Havområdene våre inneholder gassreserver som vi er forpliktet til å utnytte fullt ut.

Statsministeren underslo likevel ikke at de neste årene blir vanskelige:

Energikrisen og de geopolitiske spenningene demper forhåpningene om økonomisk vekst etter pandemien. Økonomiske prognoser for 2023 tyder på en klar nedbremsing av økonomien i Italia, Europa og ellers i verden – i et klima av total usikkerhet.

De mest pessimistiske prognosene for Italia peker i retning av resesjon med 0,2 prosents nedgang i BNP, mens de mest optimistiske forventer 0,6 prosents økning, sa Meloni, som la til at dette kommer etter ti år med lav vekst under regjeringer som ikke har hatt et klart folkelig mandat.

Vi er altså midt i en storm. Skipet vårt har fått flere skader, og italienerne har gitt oss jobben med å få skipet i havn i denne svært vanskelige seilasen.

Så hvorfor ville vi ha denne jobben? spurte hun. Fordi Italia uansett er det flotteste skipet i verden, lød hennes eget svar.

Til tross for internasjonal uro og høy gjeld har Italia et solid næringsliv og finansielt robuste familier, sa Meloni, som mener at landet har et stort uutnyttet potensial som en nasjonal strategi og investeringer kan utløse.

Statsministeren erkjente at Italia sliter med noen handikap som bremser for utviklingen, og nevnte den politiske ustabiliteten som hun håper å unngå, byråkratiet, manglende politiske og rettslige reformer, Sør-Italias manglende evne til å gi spillerom til egne talenter som derfor drar sin vei, utilstrekkelig infrastruktur, lite fokusert industripolitikk, ineffektivt rettsvesen og mafiaen.

For å kunne gjennomføre en «kopernikansk revolusjon» behøves et lavere skattetrykk for næringslivet, men samtidig skjerpet kamp mot de massive skatteunndragelsene, mente Meloni, som tok til orde for å gi skattefordeler til bedrifter som ansetter flere, og samtidig ytret seg kritisk om samfunnslønnen som ble innført av Giuseppe Contes første regjering i 2019. Fattigdom bekjempes ikke med offentlige ytelser, men med arbeid, konkluderte hun, og siterte i den forbindelsen pave Frans. Alle som kan jobbe, må jobbe, la hun til.

Meloni unnlot å snakke direkte om klimapolitikk. Hun nevnte det «grønne skiftet» uten å gå i detalj, men tok til orde for å «forsvare naturen med mennesket i», der man ser miljøhensyn i sammenheng med økonomiske og sosiale behov, uten å skape noen ny strategisk avhengighet – en formulering som ikke vitner om noe korstog mot CO2. Hun fremhevet også begrepet «teknologisk nøytralitet», som er et slags kodespråk for at Italia bør gjeninnføre kjernekraften.

Den viktigste institusjonen i Italia er familiene, som er samfunnets byggesteiner, sa statsministeren. Hun ønsker å stimulere til flere barnefødsler, blant annet ved å tilrettelegge bedre for arbeidende mødre. Uten å nevne Ungarn som modell tok hun også til orde for å gi unge barnefamilier hjelp med sitt første boliglån.

Mot slutten av talen hyllet Meloni friheten og tok avstand fra det 20. århundrets frihetsberøvende ideologier, inkludert fascismen som partiet hennes assosieres med av politiske motstandere. Det liberale demokratiet er grunnlaget for den italienske høyresidens identitet, sa hun.

Meloni lovet en klar innskjerping av innvandringspolitikken. Det må bli slutt på at folk kommer ulovlig til Italia og at andre dør på havet i forsøket, sa hun. Statsministeren varslet kamp mot menneskesmuglere og lovet at hun ville prøve å få EU med på en blokade mot migrantbåtene fra Nord-Afrika.

Ikke noe av dette blir enkelt, og mange har forståelig nok gitt oss dårlige odds, sa Meloni avslutningsvis, men la til at hun er vant til å streve for suksess. Jeg kommer ikke fra noen rik familie med mektige venner, sa hun, og definerte seg som en «underdog» som har overgått forventninger før ved å oppnå posisjonen hun har. Vi vil ikke lykkes med alt, men vi skal gjøre så godt vi kan, og sammen med dyktige statsråder akter jeg å overgå forventningene igjen, avsluttet Meloni.

* * *

I debatten etterpå kom det kritikk mot det noen fra opposisjonen mente var en «identitær» tale med trekk av ytre høyre, melder La Repubblica.

Tillitsvotumet i Deputertkammeret tirsdag kveld og i Senatet onsdag ettermiddag forventes å bli en ren formalitet, all den tid regjeringen har et klart flertall i begge kamre.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.