Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB.

Regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi er et nytt eksempel på hvordan selvopphøyde eliter med totalitære tilbøyeligheter ønsker å styre andre menneskers liv.

Vi ser det på flere områder. Veganisme er i ferd med å ta veien fra livsform til religion. Skoler og offentlige kantiner legger gradvis om til plantebasert mat. Kjøtt er fy-mat, og det innføres kjøttfrie dager. Folks rett til å bestemme eget kosthold begrenses. Vegetar-evangelister vet nemlig hva som er best for deg – langt bedre enn du selv.

De totalitært tenkende eliter bestemmer mer og mer over deg – hvordan du skal leve livet ditt, hvordan du skal komme deg til og fra jobben, hva slags bil du skal ha, hvordan du skal gå kledd og hvordan din fritid skal gis innhold.

Norge er inne i en utvikling bort fra mangfold og folks frie valg til et samfunn basert på ensretting og innordning under diktat fra den nye adelen: meningselitene.

Selv den borgerlige regjeringen beveget seg så langt vekk fra en liberal og verdikonservativ linje at Erna Solberg & co. også foreslo forbud mot konverterende terapi, men bare begrenset til personer under 16 år – altså barn.

Nå foreslår Ap/Sp-regjeringen at heller ikke voksne folk skal få hjelp til å orientere seg vekk fra å være homofile, lesbiske eller bifile til å bli heterofile. Tvert om skal det, om regjeringen får sin vilje, bli straffbart å hjelpe noen til ny identitet. «Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», heter det i regjeringens forslag.

Hvis et voksent menneske ikke lenger føler seg komfortabel med sin kjønnslige legning, men ønsker å bli for eksempel heterofil, hvorfor skal staten da blande seg opp i det? Jo, fordi den tidsåndregisserende elite har avgjort at sånn skal det være.

Det er langt fra vår mening at det behøver å være plagsomt å være homofil. Uten at vi vet det sikkert – fordi vi aldri har følt lyst til å prøve – har homofilerte mennesker sikkert et like greit og meningsfylt liv som andre. Men hvis noen føler det tyngende å være homofil, skal det ikke ytes hjelp for å bli kvitt plagene. Det er som en parallell til islam: Konverterer du til en annen religion, skal du straffes.

Selvbestemt abort begrunnes med at kvinner må få råde over sin egen kropp, men en tilsvarende rett skal en ikke ha om en ønsker å endre kroppslige lyster.

Gahr Støre-regjeringens opplegg representerer en alvorlig innskrenkning av den tros- og livssynsfriheten som er grunnlovsfestet og er blant det liberale samfunns grunnforutsetninger. Hvis noen føler det plagsomt å være homofil og ber en prest eller frikirkepastor om å gå i forbønn for en, så mener regjeringen det bør være straffbart. Sjelesorg og religionsfrihet rammes av et straffebud.

Advokatforeningen fremholder i en høringsuttalelse at kriminalisering av hjelp til folk som ber om det, «støter an mot våre menneskerettslige forpliktelser».

Foreningen mener forslaget diskriminerer mennesker det er ment å ivareta ved at homofile og transseksuelle fratas selvbestemmelsesrett til å be om hjelp. Folk blir fratatt råderetten over sitt eget liv.

Og det er også kjernen i vår motstand mot regjeringens påfunn. Voksne folk som er myndige og ved sine fulle fem, må selv avgjøre om de vil orientere seg mot en annen seksuell legning og styre sitt eget liv – såfremt det ikke er til bry for andre.

Nå står internasjonale menneskerettigheter, Grunnloven og de liberale samfunns grunnidé i fare for å måtte vike for de herskende eliters lengsel etter totalitær ensretting.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.