Jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og hennes samarbeidspartnere har nå lagt frem lov om konverteringsterapi .

Dette er et forbud mot å prøve å endre folks seksuelle legning, for homo-bevegelsen mener at seksuell legning er medfødt og at den ikke kan endres.  Samtidig er det slik at transbevegelsen lærer at seksuell legning og kjønn er flytende og dermed kan endres. Hva LGBTQetc bevegelsen egentlig mener er tvetydig og forvirrende. 

Trettebergstuen har selv gitt ut boka «Homo – for deg som er, lurer på om de er eller har lyst til å bli homo, eller deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker. 

Boka vil av de fleste heterofile tolkes som et forsøk på å konvertere heterofile til å bli homofile, og kan tolkes som «konverteringsterapi». Hvilket betyr at Trettebergstuen har vedtatt en lov som dømmer henne selv til 3-6 års fengsel, hvis vi skulle hatt likhet for loven i Norge, det vil si at konverteringsterapi av heterofile skal dømmes like strengt som konverteringsterapi av homofile. Legg merke til at Jens Stoltenberg er medforfatter til boka! Hvis Trettebergstuens lov ikke skal gjelde henne selv, så har to standarder med moral (dobbeltmoral), og hun fremstår som hykler. 

Hvis vi hadde likhet for loven, ville alle forfattere av Rosa Kompetanse i skolen fått fengselsstraff i 3-6 år, sammen med alle forkynnere av Rosa Kompetanse i skolen.

Trettebergstuen gikk nylig av som kultur – og likestillingsminister. Hun hadde blant annet gitt sin venner som sin medforfatter Bård Nylund privilegier og gode økonomiske stillinger. Hun drev med andre ord med nepotisme. Trettebergstuen skal ha ros for at hun hadde vett til å trekke seg fra sin stilling, i motsetning til Brenna. Arbeiderpartiet har en lang tradisjon med nepotisme i partiet, og gir velgerne et inntrykk av at våre lovgivere i Stortinget ikke følger sine egne lover, men derimot oppfatter seg selv som hevet over loven. 

I høringsnotatet til loven side 14, defineres konverteringsterapi som forbønn og sjelesorg. Loven rammer med andre ord alminnelig kristen religionsutøvelse.

Iblant kan mennesket bli sin egen verste fiende, fordi det er noe i mennesket som ødelegger, en drivkraft som kalles arvesynd. Nettopp dette var det Jesus kom for å frelse menneskeheten ifra: Deres egen syndige tilbøyelighet. Noen er tilbøyelig til den ene synden, andre er tilbøyelig til å gjøre andre synder. Syndige legninger kan gå i mange retninger, men de er like alvorlige for Gud vår Skaper, og all jordens dommer. Moselovens 10 bud gir en grov og enkel oversikt over hva synd er. De siste ukene har «du skal ikke drive hor» og «du skal ikke stjele» vært mest aktuelle i norsk offentlighet.

Flere profeter i Bibelen har sett Guds trone, og beskriver den som skremmende, hellig og vakker. Rundt Guds trone er en regnbue som en glorie rundt tronen. Noah var den første som fikk se regnbuen her på jorden. Det skjedde etter syndefloden, da Gud straffet sine egne skapninger for deres grove synder. Han sa til Noah at han aldri igjen ville straffe jorden med vann, og at regnbuen var et symbol på denne Guds nåde. Apostelen Peter sier at Gud derimot vil straffe verden for deres synd med ild ved enden av vår tidsalder. Poenget mitt er at PRIDE-folket har tatt symbolet på Guds hellighet og nåde, og omgjort det til et symbol som hedrer deres egen synd. Grove synder som i tidligere tider medførte Guds dom med en vannflom, og ødeleggelse over Sodoma og Gomorra med ild. Det å misbruke Guds hellige regnbue på denne måten, er en grov krenkelse av Guds nåde. 

Synd skal ikke feires i PRIDE-parader, derimot skal det ydmykt bekjennes som synd, med en bønn om hjelp fra Jesus frelseren. Han som sonte straffen for vår synd.

Hvis en synder omvender seg, fatter et annet sinn, ydmyker seg for Gud og ber om nåde, så vil Den Hellige Ånd komme til for å føde dette mennesket på nytt. Menneskets ånd vil bli levende, noe som er et mirakel, og ta bolig i dette mennesket. Den Hellige Ånd vil rettlede dette mennesket, som en indre mentor. Da er det viktig at mennesket lytter til Den Hellige Ånd, og er lydig mot hva Den Hellige Ånd sier, for det vil føre til en helliggjørelsesprosess av hele personen. Den personen vil få et helliggjort sinn og vil frelse sin sjel. 

Den som er født på nytt skal la seg døpe, for å begrave det gamle mennesket med sine syndige tilbøyeligheter, og identifisere seg med Jesu soning for sine egne synder. Regne seg som død med Kristus og oppstå med Kristus til et nytt liv. Ikke for å realisere seg selv, men for å realisere Jesus. Han skal leve gjennom meg.

Gud har gitt oss menigheten, som er felleskapet av de troende, som er født på nytt. De skal støtte hverandre, elske hverandre (uten sex), og hjelpe hverandre. Gråte med hverandre og feire gudstjeneste og nattverd med hverandre. Bibelen beskriver menigheten som en kropp, med Kristus som hode. 

Opp igjennom historien har mange sårede sjeler kommet til kirken og klostre og fått hjelp og støtte. I vår tid kommer de til evangeliesentre, til prester, sjelesørgere og lokale menigheter for å få hjelp med sine sjelelige kvaler. For noen skjer den indre helbredelsen plutselig som et øyeblikkelig mirakel, for andre vil det være en helbredelsesprosess, der oppmuntring, rettledning og støtte fra andre troende vil være sentral.

Det er denne hjelpen og støtten mellom de troende som Trettebergstuen vil gjøre ulovlig. 

Ordet konverteringsterapi er et fremmedord for de fleste kristne. Derimot er begrepene frelse og forvandling brukt. 

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker». Kraften i evangeliet gjelder også for homofile, transpersoner, lesbiske og bifile og alle de andre bokstavene. De er ikke noe unntak. 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.