Det er politiet som har ansvar for å gripe inn mot ulovlig droneflyging, men etaten sier at den har «noe begrenset evne» til å håndtere droner.

Dersom Avinor, Heimevernet eller andre oppdager en drone som må stanses, er det politiet de ringer. En reaksjon kan være å sette dronen ut av spill, men dette er et krevende arbeid, skriver Aftenposten.

Politidirektoratet skriver i en e-post til avisen at de har «noe begrenset evne til å håndtere dronene», men de jobber med saken. Nettavisen skrev om saken tirsdag.

– Politiet er nå i en prosess for å øke kapasiteten både med materiell og personell, skriver direktoratet. Et tidligere prosjekt der politiet testet mottiltak mot droner, er lagt ned.

Mottiltak mot droner er teknologisk krevende og krever høy kompetanse. Det er en omfattende prosess å bygge opp og utvikle denne kapasiteten. Det opplyser Jonny Lian ved Nasjonale bistandsressurser i Oslo, som har overtatt ansvaret for antidronearbeidet.

For tiden har politiet et helikopter i beredskap på Vestlandet, der det nylig har bistått ved Kårstø og Flesland.

Politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt, som har ansvar for dronehendelser på norsk sokkel til havs, erkjenner at de mange dronesakene er krevende for politiet. Han vil ikke gå i detalj om hvilke verktøy de har tilgjengelig, men sier at de øver sammen med andre aktører og at Kystvakten rykker ut ved dronehendelser til havs.

Les også:

En bølge av russere som «elsker norsk natur»

Kjøp billetter til møtet her!

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.