Wall Street Journal har foretatt en undersøkelse som viser at 40 prosent av ansatte i finansdepartementet investerer i firmaer som de er satt til å regulere i embets medfør. Det skaper uoverstigelige habilitetsproblemer. Et annet ord for det er invitt til korrupsjon.

Over 2,600 officials at federal agencies invested in stocks of companies at the same time the firms were lobbying their departments for favorable policies, uncovered an investigation by the Wall Street Journal (WSJ).

WSJ looked at over 31,000 financial disclosure forms of over 12,000 political staff members, presidential appointees, and career employees—analyzing data of more than 315,000 trades in stocks, funds, and bonds made by the officials, their spouses, or their children between 2016 and 2021. Close to 40 percent of officials in the Treasury department had invested in stocks of firms that lobbied the agency.

Over 2600 tjenestemenn ved føderale etater investerte i aksjer i selskaper samtidig som firmaene lobbyet de samme departementene for gunstige retningslinjer, avdekket en undersøkelse fra Wall Street Journal (WSJ).

WSJ så på over 31.000 finansielle skjemaer fra over 12.000 politisk ansatte, presidentvalgte og karriereansatte – analyserte data fra mer enn 315.000 handler i aksjer, fond og obligasjoner utført av tjenestemenn, deres ektefeller eller deres barn mellom 2016 og 2021. Nærmere 40 prosent av tjenestemenn i finansdepartementet hadde investert i aksjer i firmaer som drev lobbyvirksomhet.

Blant de store departementene og direktoratene som miljøvern, finanstilsynet, sentralbanken og forsvar hadde hele 25 prosent investert i strid med habilitetsreglene, dvs. de havnet i interessekonflikter.

Among the EPA, IRS, SEC, Fed, and Defense departments, more than 25 percent of the officials were found to have made investments under similar circumstances, the WSJ analysis shows

1200 føderalt ansatte handlet aksjer i store selskaper som Meta, Alphabet og Apple samtidig som myndighetene gransket dem med tanke på regulering. Cirka 70 handlet med finansielle instrumenter som opsjoner og shortsalg, noen individuelle handler beløp seg til 25 millioner dollar.

Over 1,800 federal officials owned or traded in big tech firms like Meta, Apple, Amazon, and Alphabet at a time when the government was intensifying its scrutiny of such companies. Around 70 federal officials used risky trade techniques like options and short selling, with some individual trades going up to $25 million in value.

49 medlemmer av Kongressen drev aksjehandel på tvers av retningslinjene, viser en studie Business Insider foretok.

Last year, an investigation by Business Insider revealed that 49 members of Congress traded in stocks in a manner that violated laws against insider trading.

Speaker of the House Nancy Pelosi (D-Calif.) defended such trading by insisting that America is a “free market economy” and that members of Congress must be able to engage in such activities.

Speaker of the House, Nancy Pelosi, har drevet aksjehandel sammen med sin mann i selskaper som de visste ville få store offentlige kontrakter. Pelosi har forsvart seg med at USA har et fritt marked.

 

https://www.theepochtimes.com/thousands-of-federal-officials-found-stock-trading-in-companies-overseen-by-their-agencies_4796153.html

.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.