Nymobiliserte russiske soldater i oppsamlingsleir. Foto fra YouTube.  

Ifølge uavhengige russiske journalister er det store regionale forskjeller på hvor de mobiliserte reservistene er fra. Fattige områder preger bildet.

Det skal til nå være mobilisert noe over 200.000 russiske menn til krigen i Ukraina, i den seneste runden med mobilisering iverksatt av myndighetene.  De fleste av disse mennene er tvunget med, svært få melder seg frivillig.

Her er det registrert en del påfallende sosiale trekk ved dem som innkalles:

ABCNyheter skriver, og siterer russiske kilder:

– Vi ser en tydelig korrelasjon mellom andelen mobiliserte reservister og fattigdom i regionen, sier den russiske uavhengige journalistgruppen iStories og krigsanalytikere i Conflict Intelligence Team (CIT), ifølge The Moscow Times.

De har undersøkt hvor mange reservister som er mobilisert fra Russlands regioner. De fant ut at det på de to ukene som har gått siden president Vladimir Putin annonserte mobiliseringsordren, var minst 213.200 reservister innkalt fra 53 av regionene, skriver avisen.

Dette skal altså i stor grad være de fattigste delene av Russland, der befolkningen ofte består av etniske minoriteter som i liten grad har en stemme i toppen av den russiske samfunnspyramiden.

Diverse klipp på YouTube viser flere av disse gruppene av nyinnkalte mennene. Mange fremstår som godt tilårskomne, og gir  assosiasjoner til alt annet enn kampklare, unge menn.

Dermed «spares» til dels menn fra store byer som Moskva, St. Petersburg, Rostov og andre, for å unngå misnøye og murring i mer ressurssterke familier med innflytelse i samfunnet. Det har allerede vært en rekke demonstrasjoner mot  mobiliseringen, se link under.

Myndighetene har forsikret om at de nyinnkalte soldatene skal få god opplæring, men det er meldt om at mange sendes så å si rett til fronten, ofte med mangelfullt utstyr.

I en så brutal, mobil og teknologisk avansert krig som dette er, gir manglende trening dårlige utsikter til å komme seg helskinnet fra det. I tillegg kan det stilles spørsmål ved hva slike soldater faktisk kan bidra med i kamphandlingene.

Til og med uniformer skal være mangelvare for de mobiliserte.

Les også:

Russere protesterer mot Putin: Nye demonstrasjoner mot mobilisering

Ny bok! Bestill fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Bestill også:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.