Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, som tok ut tiltalen mot fetteren til Birgitte Tengs, tar selvkritikk. – All grunn til å beklage, sier han.

– Selv om det ble avsagt frifinnende dom er det i dag all grunn til å sterkt å beklage overfor fetteren og hans familie at det i sin tid ble utferdiget tiltale mot ham. De har lidd meget. Jeg er selvsagt ikke uten forståelse for at familien retter kritikk mot oss som hadde ansvaret den gangen og har intet behov for, eller ønske om, å kommentere denne, sier Tor-Aksel Busch til VG.

Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995. I 1997 tok daværende riksadvokat Busch ut tiltale mot fetteren til Tengs for drapet.

Fetteren ble dømt i herredsretten, men frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til Tengs.

Nylig gikk fetterens far Jacob ut i VG og kritiserte Busch for hans håndtering av Tengs-saken.

I fjor ble en ny mann pågrepet og siktet for drapet.

Fetteren har flere ganger søkt om å få gjenopptatt erstatningsdommen, men har fått avslag. Nå har foreldelsesfristen på ti år for sivile saker gått ut, og i dagens lovverk er det ingen automatikk i at erstatningsdommen forsvinner dersom mannen i 50-årene blir tiltalt eller dømt.

Busch mener det trengs en lovendring.

– Det er min mening at dersom det er åpenbart at en sivil dom i sammenheng med en straffesak er uriktig, må regelverket være slik at denne urett kan rettes opp, uavhengig av tid. Hvordan regelverket bør utformes har jeg ikke bastante meninger om, sier han.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.