Foreldrene til Birgitte Tengs sliter med å tro på at nevøen er uskyldig i drapet på datteren. Fetterens advokat sier han har følt seg utstøtt fra dag en.

Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i 1995. To år senere ble fetteren hennes dømt for drapet i første rettsinstans. Han ble frikjent etter anke, men dømt til å betale erstatning.

Allerede etter den første dommen i saken i 1997, sa faren til Birgitte Tengs, Torger Tengs, til NTB at det var særlig én ting han reagerte på: Fetteren hadde aldri oppsøkt Birgittes foreldre og sagt at han var uskyldig.

– Ville ikke det vært naturlig? Ville han ikke forsøkt å si det til oss hvis det var sannheten, sa faren i 1997.

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for Tengs-familien, sier til NTB at fetteren fortsatt ikke har sagt til foreldrene at han er uskyldig.

Fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at det er naturlig ettersom han ble utstøtt av familien da han ble siktet for drapet.

Dyp splittelse

Drapssaken og den påfølgende rettsbehandlingen har skapt dype splittelser i familien. Fetteren er sønn av broren til Birgittes mor.

Nå er en annen mann pågrepet og siktet i saken. Mannen, som er 50 år, var del av etterforskningen på et tidlig stadium, men det er først nå, 26 år etter drapet, han er blitt siktet og varetektsfengslet i saken.

Foreldrene til Birgitte Tengs gikk i helgen ut og sa at de var klare til å frafalle erstatningskravet mot fetteren dersom det ender med at 50-åringen tilstår eller at det blir bevist at han er den skyldige.

– Reagert på mye

Fortsatt sliter foreldrene med å tro at det ikke er fetteren som er den skyldige.

– Advokat Erik Lea og jeg hadde et langt møte med Karen og Torger i går. De har ikke dannet sin oppfatning bare på politiets etterforskning, men også ut fra sin personlige kjennskap til fetteren, sier advokat John Christian Elden til NTB.

– Han har aldri til dem påstått seg uskyldig, og de har reagert på mye. Inntil det foreligger klare bevis på at dommen mot han er feil, lar ikke de seg forlede til å tro annet. De sitter på gjerdet og avventer og håper saken vil bli løst, sier Elden.

Advokat Arvid Sjødin jobber med å skrive en formell begjæring om gjenopptakelse av erstatningsdommen fetteren fortsatt har hengende over seg. Han ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning, men kravet er senere ettergitt.

– En krenkelse

Sjødin sier at Tengs-familien «fortsetter krenkelsen mot fetteren» ved å gi uttrykk for at de fortsatt tror at erstatningsdommen mot ham var riktig.

– Det at han aldri har sagt til dem at han er uskyldig, kan forklares ved at de har holdt ham borte. Det viser hvor tynt grunnlag de har å forholde seg til. I norsk rett handler det om bevis og ikke mellommenneskelige følelser mot en som de har utstøtt fra familien, sier Sjødin.

– De har brutt all kontakt med ham, og det har ikke vært mulig å etablere noen kontakt. Familien er delt i to, og sånn har det vært i alle de årene som har gått siden drapet, sier Sjødin.

Reagerte på vilkår

Han reagerte søndag sterkt på at familiens andre bistandsadvokat, Erik Lea, gikk ut i TV 2 og sa at foreldrene var klare til å frafalle kravet, dersom saken endte med tilståelse eller dom mot 50-åringen.

– Det er veldig uheldig at de i dag stiller de vilkårene for å droppe erstatningssøksmålet. Det synes vi er veldig oppsiktsvekkende, sier Sjødin, som representerer fetteren, til NTB.

Sjødin sier hans klient har en god sak i kravet om å få saken gjenopptatt og dommen opphevet uavhengig av vilkårene Tengs-familien stiller.

– Uttalelsen har ingen betydning der. Det som har betydning i en slik sak er spørsmålet om det er noe nytt i saken og om det er behov for å endre dommen. Dette går på internasjonale konvensjoner, som gir oss medhold. Han har helt åpenbart en god sak, sier Sjødin.

– Tror på dommen

Elden forklarte vilkårene med at foreldrene avventer med å ta standpunkt til det kommer en konklusjon i saken.

– De tror at erstatningsdommen er riktig ut fra de bevis som er forelagt dem, men vil selvsagt akseptere det dersom det viser seg at det faktisk er en annen gjerningsmann, sier Elden.

– Foreløpig er ikke det bevist, og kun etterforskning kan avklare spørsmålet, legger han til.

Elden sier det er opp til fetteren og hans advokat å bevise at saken må gjenopptas.

– Siden hans klient er rettskraftig dømt, men aldri har betalt, er det han som må bevise at nye bevis vil medføre frifinnelse. Der er han ikke i dag, sier Elden.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.