RAIR Foundation har intervjuet en canadisk produsent av likkister. Han forteller at markedet for mindre kister har blomstret opp de siste ni månedene:

– Små mennesker går bort. Det merkes i vår bransje. For første gang på over 30 år mottar vi bulkordrer på mindre kasser.

Mick Haddock som presenteres som produsent av kister i Toronto, sier at bransjen er markant forandret de siste ni månedene. 

– Vi – og det gjorde våre kolleger i bransjen også – trodde på et oppsving i 2020 da vi ble fortalt at covid dreper vilkårlig i og i tusentalls. Men det skjedde ikke. Først i slutten av 2020 og i begynnelsen av 2021 så vi at salget økte. 

Han setter det blomstrende markedet i sammenheng med utrullingen av covid 19-vaksinene:

– Økningen i salget kom ikke før vaksinene ble introdusert.

Haddock opplevde i 2020 en nedgang på 60 prosent i salget.

– Det var først når vaksinene ble gitt til demografisk yngre grupper at vi fikk en oppgang. Til å begynne med strøk bare de mest skrøpelige med. Bare to måneder etter godkjennelsen av vaksine for aldersgruppen 11 til 15 år, merket vi økende etterspørsel etter mindre kasser.

Totalt har salget økt med 30-40 prosent sammenlignet med 2019:

– Det er en svimlende økning. Stigningen begynte i midten av 2021 og da vi gikk inn i 2022 var veksten målbar.

Kisteindustrien er vanligvis ganske stabil. Uvanlig store bestillinger indikerer vanligvis traumatiske begivenheter.

– Omsetningen øker over hele linjen, men mens vi tidligere solgte én ungdomsstørrelse for hver femte kiste i full størrelse, går det nu to kister for unge mennesker for hver femte i voksenstørrelse.

Barn i alderen seks til tolv år er robuste mennesker:

– Barn dør liksom ikke bare med mindre vi har ekstraordinære omstendigheter. Aldri i historien. Nu er barnestørrelsene vi selger.

Samme tendens i Storbritannia

Haddocks erfaring harmonerer med den britiske begravelsesagenten John O’Looneys som i september 2021 forklarte et lignende dødsmønster. Ifølge O’Looney var det ingen stigning i antall dødsfall under den første covid-bølgen – om noe, så var det heller færre enn flere dødsfall. Men etter at vaksinen ble introdusert i januar 2021 økte antall henvendelser med 300 prosent: 

– I utgangspunktet kom henvendelsene utelukkende fra omsorgshjem. Men med mRNA-injeksjonen var ikke dødsfallene lenger konsentrert om de gamle og svake.

Aksjemarkedet har antennene ute

Nasdaq meldte i mars i artikkelserien Smart Investing om solide utsikter for begravelsesaksjer: 

– Industrien har steget 19,4 prosent det siste året sammenlignet med S&P generelle stigning på 6,1 prosent.
RAIR Foundation USA presenterer seg selv som en grasrotsorganisasjon med basis i jødisk-kristne verdier.

Edit 24.08:

Nettstedet Logically mener Mick Haddock farer med usannheter:

«There have been no confirmed reports of children dying from COVID-19 vaccines in the U.S. or elsewhere. Therefore, we mark the claim fal»

 

 


Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.