Ali (27) og Noah (36) er siktet for grov vold med døden til følge etter at en mann ble knivstukket i Skien 16. juli. Telemark tingrett forsøkte å holde de siktedes identitet hemmelig for pressen, men etter klage fra Document ble beslutningen omgjort.

I tillegg til Ali og Noah er Muhammed (49) siktet for bevisforspillelse i saken.

Det var 25 år gamle Ben Thomas Juab Slåtta som døde etter å ha blitt knivstukket. Han ble funnet i nærheten av Ibsenhuset i Skien sentrum og fraktet til sykehus, hvor han døde av skadene.

Ben Thomas Juab Slåtta døde etter å ha blitt knivstiukket i Skien 16. juli. Foto: Privat

Politiet vil ikke opplyse om noen av de siktede har erkjent straffskyld.

– Det kommenterer jeg ikke. Det er tidlig i etterforskningen, og vi trenger ro rundt saken. Jeg kommenterer ikke enkeltheter fra etterforskningen, sier politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang i Sør-Øst politidistrikt til Document.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om det er en relasjon mellom de siktede og offeret, og heller ikke noe om foranledningen til knivstikkingen.

Ber om forelenget fengsling

Ali, Noah og Muhammed er ikke de siktedes virkelige navn. Telemark tingrett har sladdet fengslingskjennelsene, og kun levert ut slutningen. Også de siktedes navn og fødselsdato var opprinnelig sladdet. Retten har i tillegg forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen.

Etter klage til sorenskriveren i Telemark har Document imidlertid fått innsyn i de siktedes identitet. Samtlige har innvandrerbakgrunn fra tredje verden.

Ali og Noah ble 18. juli varetektsfengslet for fire uker i fullstendig isolasjon med medieforbud og brev- og besøksforbud i hele perioden, Muhammed ble varetektsfengslet for to uker, med samme restriksjoner som de øvrige to. Fengslingsmøtene gikk bak lukkede dører i Telemark tingrett.

Muhammed ble løslatt etter to uker, og for Ali og Noah går fengslingen ut 15 august, men Bjelkemyr-Østvang opplyser at politiet har begjært forlenget fengsling.

Strengt hemmelighold

Det var et strengt regime da fengslingsmøtene ble avviklet 18. juli. Ikke bare gikk de for lukkede dører, dommerfullmektig Mahinthan Alonso Markandu bestemte at kjennelsene skulle sladdes slik at kun slutningen ble utlevert til pressen. Og der det normalt står navn og fødselsdato på siktede, stod det kun en bokstav: “A”

Document valgte å kun begjære omgjøring av sladdingen av de siktedes identitet. Begjæringen ble behandlet av konstituert sorenskriver Kristin Barth-Larsen ved Telemark tingrett. Politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang argumenterte overfor retten kraftig imot å gi Document medhold i innsynskravet.

Viser til Oslo tingrett

Barth-Larsen påpeker i sin avgjørelse at flere domstoler, blant annet Oslo tingrett, praktiserer meroffentlighet:

Det innebærer at pressen som hovedregel får tilgang til alle fengslingskjennelser uten sladding. Dette gjelder også når fengslingene er begrunnet i bevisforspillelsesfare og når retten – som i vårt tilfelle – har forbudt offentlig gjengivelse av kjennelsen av etterforskingshensyn. Pressen har en viktig kontrollfunksjon i samfunnet og er bundet av pressens etiske regler. Etter rettens syn vil det i de fleste tilfeller være uproblematisk at pressen gis innsyn i fengslingskjennelser, selv om innholdet ikke kan gjengis offentlig.

Barth-Larsen bemerker at “de konkrete kjennelsene i dette tilfellet inneholder informasjon av en slik karakter at hensynet til etterforskingen tilsier at retten ikke ville gitt innsyn i disse nå.”

Etter en samlet vurdering, som det heter, kom retten til at beslutningen om å nekte innsyn i de siktedes identitet skal omgjøres.

Ved denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at saken, på grunn av sin karakter, har allmenn interesse. Det er også viktig at det praktiseres meroffentlighet overfor pressen så lang det er forsvarlig og at pressen behandles likt ved de ulike domstoler. Retten har vært i kontakt med kommunikasjonsenheten i Oslo tingrett som opplyser at de som hovedregel gir pressen innsyn i alle fengslingskjennelser, også når det er gitt forbud om offentlig gjengivelse, og at de ikke sladder opplysninger.

Voldsepisoder

Det har i sommer vært flere voldsepisoder i Skien. 6. juli ble en syklist alvorlig skadet etter en voldshendelse som involverte en mannlig bilist i 30-årene. Siktede hevder han handlet i nødverge.

28. juli ble tre tenåringer pågrepet og siktet for et voldelig ran av en ung gutt. Hendelsen skjedde ved Lunde skole i Skien.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.