Sarpsborg tinghus. Foto: Øyvind Thuestad.

Det er forbudt å offentliggjøre navnet på mannen som er siktet for knivdrapet på Marianne Haugen, har Sarpsborg tingrett bestemt. Norsk Redaktørforening anket fredag tingrettens beslutning.

Mannen (31) som er siktet for drap og drapsforsøk etter å ha knivstukket tre kvinner i Sarpsborg tirsdag kveld kan ikke navngis. 31-åringen ble torsdag varetektsfengslet for fire uker av Sarpsborg tingrett, som forbyr offentlig gjengivelse av gjerningsmannens navn.

Etter initiativ fra Document har Norsk Redaktørforening (NR) på vegne av norsk presse anket tingrettsdommer Sverre S. Aarmos avgjørelse.

– Mørklegging

Documents sjefredaktør Hans Rustad reagerer på tingrettens anonymisering:

– Dette er mørklegging, og jeg tror at folk reagerer veldig sterkt på det. Vi ser det på responsen på de sakene vi har skrevet om denne saken, det er et voldsomt engasjement. Dette utfordrer folks rettsfølelse.

Sarpsborg tingretts kjennelse har følgende påskrift:

Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form jf. domstolloven § 130 første ledd

Etter denne paragrafen kan retten forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse gjengis offentlig. Forbudet kan begrunnes med at hensynet til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle krever det, eller av hensyn til etterforskningen.

– Gir liten mening

I anken stiller Redaktørforeningen seg uforstående til at etterforskningshensyn er relevant.

At tiltaltes identitet skal skjermes av hensyn til etterforskningen gir liten mening. Det har formodningen mot seg at personer som kan tenkes å sitte på bevis i form av opplysninger om som har betydning for etterforskningen ikke også kjenner siktedes identitet.

Heller ikke hensyn til privatlivets fred kan være grunn til anonymisering, mener NR.

Selv om saksforholdet og en eventuell senere gjerningsbeskrivelse naturligvis kan inneholde opplysninger av privat og sensitiv karakter, så er det ikke spor av dette i selve fengslingskjennelsen. Kjennelsen er av rent teknisk karakter og beskriver og vurderer kun kriteriene for at fengsling skal kunne skje og på hvilke vilkår.

Sannheten må frem

Sannheten må på bordet, sier Hans Rustad.

– Vi kan ikke kjøpslå med den, hva slags samfunn skulle det bli? Når en kvinne blir stukket ned når hun intetanende sitter i bilen og venter på datteren sin. Først et voldsomt drama i mediene, og så taushet. Den kontrasten sier alt. Det polariserer, det vekker antagonisme,

– Uskylden er falsk. Det er som om de nullstiller historien hver gang en med muslimsk bakgrunn gjør noe forferdelig, sier redaktør Rustad.

Rustad henviser til at hverken politiet eller mediene nølte med å fastslå både hudfarge og etnisitet på gjerningsmannen etter angrepet på al-Noor-moskeen i fjor. Folk skjønner at det er noe som ikke stemmer, mener redaktøren.

– Og det som ikke stemmer er at det var feil gjerningsmann i Sarpsborg. Det er bakgrunnen. Folk har krav på den hele og fulle sannhet. Det kan ikke bli slik at mediene og politiet skal beskytte gjerningsmannen.

Mediene og politiet var raske med å offentligjøre gjerningsmannens hudfarge og etnisitet etter moskéangrepet i fjor?

– Nullstiller historien

– Folk ser at dette er forskjellsbehandling. Det gjelder ikke bare etnisitet, men også omstendighetene. Fredag beskrev vi at moskeen i Sarpsborg, Muslim Culture Center, har en radikal historie, men mediene graver ikke i noe av det. Det er mørklegging, hukommelsestap, for dette har vært omtalt før.

– Det er uforståelig at noe sånt kan skje, sa Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje? 

– Det er jo helt surrealistisk. Denne uskylden er falsk. Det er som om de nullstiller historien hver gang en med muslimsk bakgrunn gjør noe forferdelig. Og til slutt får vi høre at: nei, det var ikke noe likevel, det var psykiatri.

Høy terskel

I anken påpeker Redaktørforeningen at rettspraksis har satt en høy terskel for å begrense offentlig gjengivelse av dommer og kjennelser.

Vi minner for ordens skyld også om at vedkommende er siktet for en svært alvorlig straffbar handling og at det i slike tilfeller normalt er både straffe- og erstatningsfritt å gjengi siktedes navn.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂