Marianne Haugen døde etter knivstikkingen i Sarpsborg 14. juli. To andre kvinner ble også knivstukket. Foto: Privat / NTB scanpix

Det er Hussein Abikar Haji Abdulkadir som er siktet for drapet på Marianne Haugen i Sarpsborg. Borgarting lagmannsrett har omgjort tingrettens anonymisering av ham.

Abdulkadir (31) er siktet for drap og drapsforsøk etter at tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg 14. juli. Han er norsk statsborger med somalisk bakgrunn.

Det har inntil nå vært forbudt å offentliggjøre navnet på mannen som er siktet for knivdrapet på Marianne Haugen. Sarpsborg tingrett forbød offentlig gjengivelse av gjerningsmannens navn i sin kjennelse om fengsling.

Etter initiativ fra Document anket Norsk Redaktørforening på vegne av norsk presse tingrettsdommer Sverre S. Aarmos avgjørelse, og nå har altså Borgarting lagmannsrett omstøtt tingrettens avgjørelse.

Documents sjefredaktør Hans Rustad reagerte sterkt på tingrettens anonymisering, og mente det utfordret folks rettsfølelse.

– Uskylden er falsk. Det er som om de nullstiller historien hver gang en med muslimsk bakgrunn gjør noe forferdelig, sier redaktør Rustad.

Rustad henviser til at hverken politiet eller mediene nølte med å fastslå både hudfarge og etnisitet på gjerningsmannen etter angrepet på al-Noor-moskeen i fjor.

Rettsavgjørelser skal være offentlige

Borgarting fastslår at det grunnleggende prinsippet i norsk rettspleie at rettsavgjørelser skal være offentlige, men henviser til at Domstolloven § 130 gjør enkelte unntak fra dette.

Etter rettspraksis skal det svært mye til for helt å forby offentliggjøring, jf. bl.a. Rt-2007-518 avsnitt 16 og 17. Etter lagmannsrettens syn skal det også en del til for å kunne beslutte at gjengivelse bare skal kunne skje i anonymisert form av hensyn til privatlivets fred.

Borgarting lagmannsrett fastslår at tingrettens kjennelse ikke inneholder noen følsomme personopplysninger som ikke tidligere er
offentlig kjent, samt at det er snakk om «en alvorlig straffesak som har offentlig interesse».

Lagmannsretten kan ikke se at siktedes interesse i ikke å bli identifisert står i noen vesentlig annen stilling i denne saken enn i andre alvorlige straffesaker, og har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunn til at domstolen skal begrense adgangen til offentlig gjengivelse av kjennelsen.

Borgarting lagmannsretts avgjørelse er enstemmig. Den kan ikke ankes.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.