Tysklands statsminister Olaf Scholz .Foto: Markus Schreiber

I det Tyskland står på kanten av en massiv energikrise, har landets statsminister kommet til at det muligens er en viss «fornuft» i å beholde de siste kjernekraftverkene.

Også Tysklands statsminister har fått med seg at landet befinner seg i en temmelig kritisk energisituasjon.

Dette er problemer alle de store partiene i landet har «æren» for, etter å ha forsøkt å snu fullstendig opp ned på energiforsyningen (det såkalte Energiewende).

Målet var å vise verden hva som ligger i «et grønt skifte». Mange vil mene at det nå er godt bevist, en gang for alle.

I og med at Russland kraftig har redusert forsyningen av gass, står Tyskland i fare for å møte høsten og vinteren med akutt mangel på energi til befolkningen og næringslivet.

Men den tyske statsminister har ikke helt tatt innover seg hva som skjer. For han slår nemlig ikke fast at kraftverkene skal holdes åpne, slik blant annet opposisjonen krever i lys av den pågående energikrisen i Europa.

Det han gjør, er å «tenke høyt» at det kanskje ikke kunne være så dumt å beholde en viss kraftproduksjon i landet.

Det meste av både kullkraftverk og kjernekraftverk i Tyskland er allerede langt ned, som ledd i en visjon om det såkalte grønne skiftet. Man skulle i all hovedsak skulle klare seg med vindkraft og annen fornybar kraft, og supplere med noe import.

Vindkraften viste seg å være en ren illusjon, og nå har altså importen sviktet. Dermed er også det meste som heter tillit til landets politikere i ferd med å svikte.

Da er det statsministeren setter seg ned og begynner å gruble litt. Lovlig sent, vil mange mene.

Men uansett er dette nye toner fra Scholz, som så sent som juni sa at det fortsatt var Tysklands mål å fase ut kjernekraft.

Nå lyder det:

– Når det gjelder energiforsyningen i Tyskland er de tre gjenværende kjernekraftverkene utelukkende relevante for produksjon av elektrisitet, og bare for en liten del av den. Likevel kan det gi mening å holde dem i gang, sa Scholz onsdag, ifølge NTB-AFP.

Tyskland skal etter planen legge ned de siste kjernekraftverkene 31. desember. Tre kjernekraftverk ble stengt i desember i fjor.

De gjenværende kjernekraftverkene står kun for rundt 5 prosent av Tysklands strømproduksjon. Det å beholde disse, vil dermed uansett ikke være noen løsning på de problemer politikerne har satt landet i. Men å fjerne disse siste anleggene også, vil naturligvis gjøre problemene enda større.

Tyskland er sterkt avhengig av russisk gass for å sikre energiforsyningen i landet og jobber for å gjøre seg selv uavhengig av importen fra Russland.

Satsningen på egne, ikke-fossile energikilder har man så langt lykkes svært dårlig med, som Document har omtalt blant annet her:

Total vindkraft-kollaps i Tyskland og EU

nklager mot Russland

Samtidig anklaget Scholz Russland for å blokkere leveransen av en turbin som er nødvendig for Nord Stream 1-rørledningen og som skal sendes fra Tyskland til Russland.

Rørledningen frakter gass fra Russland til Europa gjennom Tyskland.

– Det er ingen grunn til at denne leveransen ikke kan skje, sa Scholz på en pressekonferanse hos produsenten Siemens onsdag. Han sto ved siden av den omstridte turbinen mens han snakket.

Gassleveransene gjennom Nord Stream 1 har blitt kraftig redusert til rundt 20 prosent av kapasiteten. Russland mener det er vestlige sanksjoner som hindrer turbinen i å komme fram dit den skal.

Les også: 

Tyske vitenskapsfolk krever at kjernekraften ikke nedlegges

Bestill gode bøker her:

Nyhet fra Document forlag!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Ny bok fra Kjell Skartveit

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.