Página Um er kanskje den eneste virkelig uavhengige mediekanalen i Portugal. Der belyses områder som resten av media gjemmer bort i skyggenes dal.

Portugal har vært et demokrati i nesten 50 år og ideen om at landet er regjeringens eiendom bør forlengst være begravet i historiens annaler – men sånn er det ikke.

Med nellikrevolusjonen i 1974 ble eneherskeren Salazars styresett avløst av demokrati, men revolusjonen gjorde ikke de gamle byråkrater arbeidsledig, de forble i sine kontorer. Og det var sønner og døtre av den samme føydale herskende klasse som også i fortsettelsen kom til å bemanne maktens institusjoner og tinder. Folkets servilitet var heller ingen saga blott, revolusjonen går langsommere i hodene på folk enn på slagmarken.

Página Um har i månedsvis insistert på å få innsyn i Helsedepartementets administrative dokumenter og databaser datert etter januar 2020, dokumenter de etter offentlighetsloven har rett til innsyn i. 

Reaksjonen fra Helsedepartementet var taushet. Da de omsider svarte omtalte de forespørselen som åpenbart overdreven, støtende og ikke gjennomførbar. Senere mildnet de språkbruken og beklaget at helseministerens kontor hadde omtalt en henvendelse fra media som støtende. De opplyste at de hadde sendt anmodningen videre for avklaring i kommisjonen for innsikt i statsadministrasjonen.

Torn i makthavernes øyne

Página Um er blitt en torn i makthaverned øyne. Spesielt helsemyndighetene er blitt utsatt for Página Ums forsett om å «analysere folkehelsen i detalj». 

Nylig rapporterte Página Um overdødelighet i første del av juni måned. Overgangen fra vår til sommer er historisk en måned med lav dødelighet i den portugisiske befolkningen:

– Den gjennomsnittlige daglige dødsraten ligger vanligvis mellom 250 og 300, men iår har det vært mer enn 300 dødsfall. I ett 24-timers intervall døde hele 362 personer. Overdødeligheten i de eldste aldersgruppene er 42 prosent, samlet er den 25 prosent. 1. til 10. juni var det totalt 3390 dødsfall mot et gjennomsnitt 2017–2021 på 2706. Det gir et avvik på 25,3 prosent.

I årene 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 og til og med 2021 ble «grensen» på 300 aldri overskredet i noen juni-måned. Dødeligheten 1. til 10. juni i perioden 2009–2021 svingte fra 2387 (2011) til 2840 (2016). Frem til 2022 var det maksimale antall dødsfall på én dag i denne måneden 314. Det ble registrert 5. juni 2018. 

– I juni 2022 registrerte vi 362 dødsfall på én enkelt dag – «eksklusivt konsentrert i den eldre befolkningen» – mennesker over 65 år, for det meste over 85 år – en gruppe som nesten er hundre prosent fullvaksinert. Dødsraten i denne gruppen er opp 42 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene, avslører Página Um.

Rettssak

Página Um er nu gått til retten for å få stadfestet sin rett til innsikt i papirene. Vi håper å få vite hva det portugisiske helsedepartement ønsker å skjule. 

Som kjent hadde heller ikke Erna Solberg noe ønske om at offentligheten skulle få vite hva hun visste om koronaen. Hun ba om å slippe den belastningen i 100 år – i sin og sine barns forventede levetid.

Les også:

Akuttkapasiteten ved flere sykehus sprengt. Ingen fatter hvorfor

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.