En person bosatt i Viken fylke er smittet av apekopper. Vedkommende hadde nylig vært på reise i utlandet, skriver FHI. Folkehelseinstituttet skriver også at risikoen for videre smitte anses som svært lav. I Storbritannia er det nå påvist i alt 190 smittede, og der advarer myndighetene folk som har symptomer om å avstå fra sex.

Den smittede er bosatt i Viken og har nylig vært på reise i utlandet. Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa.. Vedkommende fikk symptomer etter hjemkomst og tok selv kontakt med helsetjenesten. Vedkommende blir fulgt opp av helsetjenesten etter gjeldende retningslinjer.  (FHI)

I pressemeldingen skriver FHI at utbrudd av apekopper kan håndteres uten at sykdommen klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom, slik det er gjort i Sverige.

– Det er ikke uventet at vi har fått et tilfelle av apekopper i Norge, og helsetjenesten er forberedt på det, sier Helena Niemi Eide, lege ved FHI.

Apekopper gir feber og vannkoppelignende utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen smitter fra dyr (primært gnagere) til mennesker, men kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt. Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land. (FHI)

Avstå fra sex!

I Storbritannia er det til nå konstatert i alt 190 tilfeller siden 7. mai. Britiske helsemyndigheter publiserte mandag et felles strategidokument for begrensing av utbruddene. I dette inngår en spesiell advarsel til homofile og bifile menn.

Although this advice applies to everyone, the majority of the cases identified to date have been among men who are gay, bisexual and men who have sex with men, so we are asking these people in particular to be aware of the symptoms, particularly if they have recently had a new sexual partner.

Selv om dette rådet gjelder alle, har flertallet av sakene som er identifisert til dags dato vært blant menn som er homofile, bifile og menn som har sex med menn, så vi ber disse menneskene spesielt være klar over symptomene, spesielt hvis de har nylig hatt en ny seksuell partner. (UK Gov)

Rave-sex

Den tidligeresjefen for Verdens helseorganisasjons (WHO) kriseavdeling, Dr. David Heymann sier til Associated Press at den fremste teorien om årsakene til den ellers uforklarlige oppblomstringen av sykdommen, er to rave fester som ble holdt i Spania og Belgia tidligere i mai.

“We know monkeypox can spread when there is close contact with the lesions of someone who is infected, and it looks like sexual contact has now amplified that transmission,” said Heymann.

– Vi vet at apekopper kan spre seg når det er nær kontakt med lesjonene til noen som er smittet, og det ser ut som om seksuell kontakt nå har forsterket den overføringen, sa Heymann. (AP)

Monkeypox cases confirmed in England – latest updates (UK Gov)

Expert: Monkeypox likely spread by sex at 2 raves in Europe (AP News)

Les mer: 

Apekopper, eller noe mye verre?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.