I en børsmelding fra onsdag annonserer Greenstat og Everfuel at de jobber med å etablere «Hydrogen-knutepunkt Agder», med base i Fiskå industriområde i Kristiansand. Dette er en oppfølging av en tidligere samarbeidsavtale inngått i juli 2021 med industriselskapene Elkem og Glencore Nikkelverk.

Everfuel og Greenstat ønsker å etablere et distribusjonssenter for hydrogen rettet mot det raskt voksende markedet innen maritim sektor, samt bygg- og anleggsbransjen, lastebiler, busser og andre grønne energiforsyninger til industrielle kunder. Prosjektet er basert på et 51/49 joint venture mellom Everfuel og Greenstat.

Intensjonsavtalen innebærer at Everfuel og Greenstat leier en tomt av Elkem på Fiskå som ligger nær Kristiansand havn. Byggingen er planlagt å bestå av to faser, hvor første fase er et hydrogenproduksjonsanlegg med en 20 MW elektrolysør som produserer rundt 8 tonn grønt hydrogen pr. dag. Den andre fasen, som forventes satt i drift i 2027, utvider hydrogen-anlegget til en total kapasitet på 60 MW og en produksjon på rundt 24 tonn pr. dag.

Selskapene planlegger en igangsetting av første fase sent i 2024, under forutsetning av finansiering, konkretisering av avtaler, tilstrekkelige energileveranser, og at de siste nødvendige tillatelser kommer på plass. Partene har nylig sendt inn en søknad til Enova om investeringsstøtte.

At staten går inn og tar såkalt riskioavlastning med subsidier for «fornybarindustrien», er regelen og ikke unntaket. Slik støtte utløser øyeblikkelig børsoppgang og optimistiske børsmeldinger og pressemeldinger. Men det sørger ikke for overskudd over lengre tid:

Røkke-selskapet Aker Clean Hydrogen hentet 3,45 milliarder kroner i markedet i forbindelse med børsnoteringen i mars 2021. Siden da har verdien på selskapet falt med 69 prosent. I en børsmelding melder selskapet at de nå skal slå seg sammen med Aker Horizons og bli ett heleid datterselskap.

 

En av grunnene kan være at selskapet leverte sine sine tall for første kvartal på tirsdag 26. april. Resultatet etter skatt viser et underskudd på 65 millioner kroner, altså ytterligere ned fra tapet på 53,3 millioner i forrige kvartal. Omsetningen falt samtidig til 3,3 millioner kroner, fra 5,5 millioner kroner i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde Aker Clean Hydrogen en kontantbeholdning på 2,8 millioner kroner – omtrent på linje med kvartalet før.

 

Regjeringen har erklært at hydrogen er den viktigste energibæreren i fremtiden, sammen med batterier og ammoniakk. Det finnes ingen offentlige tall på hvor mye denne infrastrukturen skal koste, eller hva hydrogen vil koste ut til forbruker, men fakta vil sette mange hindringer i veien: Hydrogen er korrosivt, eksplosivt, tjue ganger mer lettantennelig enn bensin, og energitapet fra fabrikk til forbruker ligger på ca. 20 prosent. Man må altså putte fem ganger mer energi inn i hydrogen enn det man henter ut.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.