En Bollywood-film om fordrivelsen av hinduer fra Kashmir har utløst kontrovers i India. Noen ser filmen som en sannferdig skildring av drapene på hinduer i 1990-årene, andre mener at den fordreier historiske fakta.

På tidlig 1990-tall utvandret eller flyktet hinduene, eller panditene, fra den overveiende muslimsk befolkede Kashmir-dalen etter opprør og økende vold. Av en total pandit-befolkning på 120 000–140 000 forlot 90 000–100 000 dalen mellom februar og mars 1990. I 2011 var det kun omkring 3000 familier tilbake. Et ukjent antall panditer ble drept, anslagene spriker veldig, fra 30 til 80 opp til flere tusen. 

Frykten bredte seg da en rekke høytstående panditer ble drept av Jammu and Kashmir Liberation Front. Hinduistiske templer ble brent ned og på branntomtene kom det opp moskeer. Trusselbrev og anti-hindu-rop fra minaretene ba panditene om å forlate dalen. 

Det må tilføyes at det er store uoverensstemmelser mellom muslimenes og panditenes beretninger.

The Kashmir Files

Vivek Agnihotris ferske lavbudsjettfilm ‘The Kashmir Files’ tar seerne tilbake til 1989 og voksende jihad. Filmen presenteres som en beretning basert på ‘sanne historier om de redslene hinduene ble utsatt for’ – og den vekker oppmerksomhet også utenfor India.

Filmen tar for seg Pushkar Nath Pandits familie. Sønnen blir drept av terrorister, svigerdatteren blir drept offentlig og barnebarna får en kule i hodet. Publikum sitter tilbake med spørsmålet om hvordan mennesker kan være så grusomme i religionens navn.

Statsminister Narendra Modi roser filmen og sier at slike filmer bør det bli flere av:

– Man har forsøkt å undertrykke sannheten, men den vil alltid komme frem. 

Etter utgivelsen av filmen har India opplevet en tilspissing av frontene mellom hinduer og muslimer. Den berømte indiske forfatterinnen Taslima Nasreen har sett den og twittrer: 

– Hvis historien er 100 prosent sann og intet er overdrevet, ingen halve sannheter er vist, det er virkelig en trist historie. Kashmiri Pandits bør få rett til å vende tilbake til Kashmir. Jeg forstår ikke hvorfor ingen har laget en film om fordrivelsen av hinduer fra Bangladesh. 

Fra moskeer i Kashmir blir det tatt til orde for å forby filmen. En kontroversiell muslimsk maulvi (islamsk lærd) provoserer hinduene ved å minne dem om at de ble erobret av muslimer:

– Kashmir-muslimenes smerte og lidelser er glemt. Tusenvis av muslimer ble drept og det er ingen diskusjon om dem, men nu har vi fått en film laget for å splitte samfunnet. Vi muslimer har regjert India i 800 år. Disse menneskene har regjert i 70 år og har ikke mulighet til å utslette vår identitet, selv om de gjør en innsats for å spre panikk i landet.

Han sier også at det vil få konsekvenser om ikke filmen stoppes. 

– Den er en splittende sammensvergelse mot muslimer. Vi er fredselskende mennesker og vi har til hensikt å beholde freden i landet. Dere angriper oss. Virkeligheten er at dere vil møte konsekvensene og døden.

Forbudt i New Zealand

I New Zealand er filmen blitt stanset av sensuren etter at den først var godkjent. Sjefen for landets sensurmyndighet, David Shanks, reviderte filmens klassifisering og forbød den etter at det muslimske samfunn uttrykte bekymring forut for premieren. Begrunnelsen er ifølge Shanks:

– Filmen kunne skape anti-muslimske følelser og potensielt hat. Avgjørelsen var kompleks ettersom samfunnets bekymringer dreide seg om online- og offline-adferd i forbindelse med filmen, snarere enn filmens innhold.

Avgjørelsen blir kritisert av Winston Peters, landets tidligere visestatsminister og leder av partiet New Zealand First.

– Å forby The Kashmir Files er et angrep på newzealendernes frihet. De foranstaltninger som er truffet mot islamofobi bør ikke føre til beskyttelse av terror i islams navn.

Islamiseringen av Kashmir i  nyere tid skal ha begynt på 80-tallet da navnene på omkring 300 områder ble endret og fikk islamske navn samtidig som kashmirhinduene ble omtalt som «Mukhbirs» – informanter for det indiske militær og listeført av islamistiske terrororganisasjoner.

BBC: Kashmir Files: Vivek Agnihotri’s film exposes India’s new fault lines

 

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.