Indisk politi har avdekket et komplott for å konvertere India til en islamsk stat innen hundreårsjubileet for landets uavhengighet i 2047. Seksogtyve personer tilhørende organisasjonen Popular Front of India (PFI) er siktet i saken.

PFI ble grunnlagt i 2007 som en etterfølger av Students Islamic Movement of India (SIMI) som ble forbudt i 2001, og er idag den viktigste forgreningen av Det muslimske broderskap i India. 

SIMI ble grunnlagt i 1977 som studentfløyen til Jamaat-e-Islami Hind med uttalt mål om å etablere islamsk overherredømme, gjenopprette ‘khilafat’ med vekt på ‘ummah’ og jihad. 

PFI kjørte en annen strategi enn SIMI. De sier offentlig at de promoterer nasjonal integrasjon og vil opprettholde landets demokratiske og sekulære struktur. Ledelsen i PFI er alle tidligere medlemmer av SIMI.

Islamsk stat innen 2047

Under sprengningen av en terrorcelle tilknyttet PFI fant politiet et konfidensielt dokument merket «ikke for sirkulasjon» som er blitt distribuert i hemmelighet til ledere av PFI. 

I dokumentet med tittelen «India-2047 towards the rule of Islam in India» tas det opp hvordan «det feige majoritetssamfunnet» kan underkues og det ærerike islamske samfunnet bringes tilbake:

– Dokumentet er utarbeidet med henblikk på at lederne av PFI skal trene opp PFI-kadrene og veilede det muslimske samfunnet mot dette målet. 

– Alle våre frontorganisasjoner bør fokusere på å rekruttere nye medlemmer. Vi vil gi medlemmer opplæring i angreps- og forsvarsteknikker, bruk av sverd, stenger og andre våpen.

– Vi drømmer om at den politiske makten vil vende tilbake til det muslimske samfunn i 2047, den makten som urettmessig ble frarøvet oss av britene. Hvis vi ser på islams historie har muslimer alltid vært en minoritet i India, men for å oppnå seier trenger vi ikke flertall. Vi trenger bare at ti prosent av den muslimske befolkningen samler seg bak People’s Front of India for å underlegge oss det feige majoritetssamfunnet.

Dokumentet oppfordrer til å rekruttere «lojale muslimer» til offentlige verv innenfor rettssystemet, politiet og hæren.

Ifølge dokumentet planlegger PFI å så splittelse mellom hinduistiske organisasjoner. De som arbeider mot deres interesser skal «elimineres».

Blant gjennomførbare handlinger nevner dokumentet spredning av misnøye, massemobilisering/inkludering, oppsøkende arbeide, «en PFI i hvert hus», rekruttering og opplæring, og innsamling av informasjon om hindu-ledere.

Må skjerme de virkelige intensjonene

– Vi må bruke konsepter som Indias flagg og grunnlov for å skjerme den virkelige intensjonen om å etablere islamsk styre. Vi må nå ut til tilbakestående samfunnsklasser. Våre medlemmer må infiltrere samfunnet på alle nivåer. 

– I et fullt oppgjør med staten vil vi trenge hjelp fra vennligsinnede islamske land for å få midler og annen bistand. I de siste årene har PFI utviklet et vennlig forhold til Tyrkia, en fanebærer for islam. Det jobbes med å etablere pålitelig vennskap med andre islamske land.

PFIs India-2047-dokument tar på fjerde side opp hvordan unge menn med talent skal få avansert opplæring i bruk av våpen og eksplosiver.

– Selektiv bruk av vold vil demonstrere vår styrke og terrorisere våre motstandere, samtidig som vi begrenser eksponeringen av våre trente kadre mot sikkerhetsstyrkene. Hemmelig trening i bruk av våpen og eksplosiver mot motstanderne vil engasjere motstanderne i en fåfengt krig som tømmer deres ressurser og militære makt.

Dette minner om Hamas’ strategi. ISIS skrøt av den samme strategien i Dabiq i 2015. 

Trenes i drap

De siste månedene har det foregått en kompleks operasjon. Folk fra ulike områder er blitt hentet inn til trening. Fiktive navn er blitt brukt ved bestilling av hoteller og flybilletter. Under dekke av undervisning i kampsport har et stort antall mennesker fått opplæring i bruk av sverd og kniver og de oppfordres til å begå vold for islams sak.

I forrige uke ble det avdekket at PFI trenet ungdommer i å halshugge ikke-muslimer under dekke av karateundervisning. De ble indoktrinert med sharia-lover og øvd opp i å provosere frem opptøyer.

Politiet opplyser at PFI har et omfattende nettverk av treningsleire. De har sporet 200 personer involvert i denne aktiviteten og beslaglagt flere våpen.

Et medlem av det indiske parlament hevder at også polititjenestemenn er involvert i våpenopplæringen av muslimsk ungdom. Han sa at politiet visste om hva som foregår, men de tok først grep etter press fra sentral etterretning.

Kobles til Tyrkia

Dette er ikke første gang PFIs kobling til det tyrkiske regimet kommer frem i lyset. I 2017 ble det avslørt at PFIs grunnlegger og redaktør av Gulf Thejas, Ahmed Shareef, hadde sagt at PFI hadde en skjult agenda om å konvertere India til en islamsk stat:

– PFI får ekstern støtte og har møtt organisasjoner tilknyttet globale terrororganisasjoner som Al-Qaida.

Ledelsen i PFI er blitt anklaget for å bygge opp våpen- og ammunisjonslagre samt distribuere litteratur fra grupper som al-Qaida.

PFI sier på sin nettside at ingen av deres medlemmer er anklaget, fengslet eller dømt for massedrap, anti-nasjonal aktivitet eller terror. Virkeligheten er imidlertid noe annerledes:

I 2013 ble tretten medlemmer av PFI dømt for å ha hugget hånden av en professor etter påstander om blasfemi. Det ble også avslørt en treningsleir dette året, hvor de ga opplæring i bruk av eksplosiver og våpen. Enogtyve personer ble dømt i 2016.

PFIs toppledere er medlemmer av All India Muslim Personal Law Board. PFI har en rekke tilknyttede organisasjoner. Kvinnefløyen er National Women’s Front, studentorganisasjonen heter Campus Front of India, og dens politiske fløy er Social Democratic Party of India. Imamene er organisert i All India Imams Council, advokatene i National Confederation of Human Rights Organizations.

Kerala-regjeringen hevdet i 2012 at PFI var «ingenting annet enn en gjenoppstandelse av det forbudte SIMI».

Ønsker å forby organisasjonen

Nylig kunngjorde Republic TV at føderale myndigheter sannsynligvis vil forby PFI. Gitt merittlisten – involvering i opptøyer, ulovlige transaksjoner, nærhet til terrororganisasjoner og fiendtlige land, er det gode muligheter for at PFI vil bli forbudt. Men nye organisasjoner kan oppstå likesom PFI ble grunnlagt av tidligere SIMI-ledere.

En sentral embedsmann sier ifølge Hindu Post at forbudet må være omfattende:

– Dets bankkontoer og tilhørende virksomhet bør forsegles. Dets ledelse, fremtredende medlemmer og voldsforkjempere bør arresteres. Organisasjonen bør erklæres som terrororganisasjon og forbys på verdensbasis gjennom FN.

Det bor rundt 1,4 milliarder mennesker i India. Rundt 200 millioner av dem er muslimer, det vil si 14-15 prosent. PFI trenger ifølge sine kalkulasjoner, støtte av ti prosent av de 200 millionene – det vil igjen si rundt tyve millioner mennesker eller halvannen prosent av den totale befolkningen – for å erobre makten i et land med 1,4 milliarder mennesker. Regnestykket lover godt for muslimsk innpass i en rekke land.

Hvordan ser så PFI for seg India etter at de har tatt makten?

– Når vi overtar må alle viktige stillinger i utøvende og dømmende makt så vel som politi og hær, fylles med våre lojale kadrer. Alle offentlige etater inkludert hæren og politiet, må fylles med lojale muslimer for å korrigere tidligere urettferdighet og ubalanser i rekruttering. De som har fått våpentrening må eliminere alle som jobber mot våre interesser.

– Når vi har nok trente kadrer og våpen vil vi erklære en ny grunnlov basert på islamske prinsipper. Eksterne krefter vil hjelpe oss på dette stadiet. Våre motstandere må systematisk elimineres slik at India kan vende tilbake til islamsk ære.

Det var under opprullingen av et planlagt attentat mot mot statsminister Narendra Modi at politiet fant dokumentet som nu er brennhett tema i India.

 

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Kjøp Johan Westerholms bok fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.