Det Panama-registrerte ro-ro-skipet «Felicity Ace» står i brann 90 nautiske mil utenfor de portugisiske Azorene med 3965 biler om bord.

Skipet forlot Emden 10. februar. Om bord er det 3965 biler fra Volkswagen Group – rundt 1100 Porsche og 189 Bentley. Resten er Volkswagen og Audi samt et ukjent antall av merket Lamborghini. Til sammen representerer de en estimert salgspris på knapt en halv milliard euro, altså rundt fem milliarder kroner.

Brannen brøt ut onsdag mens skipet var på vei til Rhode Island i USA. Skipet er fortsatt stabilt, og det er så langt kun rapportert om luftforurensning, ingen utslipp til sjøs. Alle besetningsmedlemmene ble evakuert med helikopter av portugisisk marine og luftforsvar.

Batteripakkene holder brannen ved like

Av de knapt 4000 bilene om bord er et uspesifisert antall batteridrevne. Det er uklart om lithium-ion-batteriene utløste brannen, men det er klart at det brenner i de elektriske bilene, og det kreves spesialutstyr for å slukke brann i disse. Havnesjef João Mendes Cabeças i Horta på Azorene sier til Reuters at «det er batteripakkene som holder brannen ved like».

Slukningsarbeidet omfatter bare utsiden av skipet, da det er for farlig å gå om bord. De kan heller ikke bruke vann, fordi vekten vil destabilisere skipet. Dessuten lar ikke lithium-ion-batterier seg slukke hverken med vann eller ved å strupe oksygentilførselen.

Patruljefartøyet NRP «Setubal» holder oppsyn med «Felicity Ace» mens to slepebåter med slukningsutstyr er på vei fra Gibraltar. I tillegg er et bergningsfartøy med brannslukningsutstyr fra Rotterdam beregnet å ankomme i morgen eller torsdag.

Kan ikke slepes til Azorene

João Mendes Cabeças sier at de ikke kan slepe fartøyet til Azorene, fordi størrelsen – skipet er 200 meter langt – vil blokkere all aktivitet i havnen. Alternativene er å taue det enten til en havn i Europa eller til Bahamas.

Det er uklart om det er større sannsynlighet for at det bryter ut brann i elbiler enn i biler som fyres med fossilt brennstoff, men konsekvensene av brann i elbiler er potensielt mer katastrofale og vanskeligere å håndtere.

Hvis det først brenner i et li-ion-batteri, holdes brannen i live av seg selv gjennom den kjemiske prosessen. Situasjonen blir kritisk etter få minutter. Et stort problem er at den livstruende gassen hydrogenfluorid frigjøres, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig. Hvis brannen sprer seg til flere biler, kan hele bildekket kollapse.

– Når batteriene i en elbil brenner, stiger temperaturen lett til tusen grader. Stålet tåler 700 grader før det mister sin styrke, sier Ari Mattila, administrerende direktør i det svenske FireSea Equipment AB.

Ti bilbranner årlig om bord i skip

Ifølge European Maritime Safety Agency (EMSA) oppstår det brann om bord i skip femti til nitti ganger pr. år i europeisk farvann. Omkring ti av dem skyldes bilbrann. Rederiene ønsker seg internasjonale forskrifter for hvordan dette problemet skal møtes.

Elektriske biler transporteres over store avstander, og bilskip må ha personell med kompetanse i å slukke branner i li-ion-batterier. Til sjøs kan det ta lang tid før hjelpen kommer, noe som stiller høye krav til mannskapet. Farepotensialet fikk vi demonstrert da et skip la seg på tvers i Suezkanalen i fjor.

Lang transport til sjøs øker brannrisikoen. Ifølge EMSA brenner én til to biler i uken. Over halvparten av disse utløses av elektrisitet. Hvis batteriene lades under transport, øker risikoen.

EMSA, hvor Norge er med, har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles regler for hvordan europeiske rederier skal sikre transport av elbiler. Blant annet foreslås det at elbiler gis mer plass for å lette tilgangen under slukningsarbeidet. Dette betyr imidlertid at færre biler kan kjøres om bord, noe som øker transportkostnadene.

Brann i elbiler er potensielt katastrofalt

I fjor brant bilskipet «Höegh Xiamen» ved kai i Florida etter å ha lastet biler. Med containerskipet som blokkerte Suezkanalen friskt i minne kan man forestille seg hvilken katastrofe det ville være om et brennende skip fullt av elbiler lå på tvers i kanalen.

Intensiteten i brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i januar 2020 må ifølge brannvesenet ses i sammenheng med elbiler og at moderne kjøretøy har vesentlig høyere brannenergi enn eldre kjøretøy. Det skyldes økt bruk av kompositt- og plastmaterialer. Andelen kjøretøy med elektrisitet som energibærer er økende. Varmen fra brann i slike kjøretøy vil kunne gi temperaturer opp mot 1100 grader, ifølge Brannvernforeningen.

Politico
Svenska YLE
Brannvernforeningen
Reuters

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.