Vest politidistrikt hadde i 2021 4000 oppdrag knyttet til psykisk syke personer. Det er en fordobling fra 2017, da de registrerte 1941 oppdrag. Politidistriktet er også bekymret over en kraftig økning i seksuallovbrudd av groveste sort mot barn under 14 år. Totalt sett var det en økning på 26 prosent fra 202o til 2021.

Økningen i psykiatri-oppdrag i Vest politidistrikt stemmer godt overens med tallene på landsbasis, slik de fremstilt av Politidirektpratet for et år siden:

Fra 2016-2020 økte antallet psykiatrioppdrag for politiet fra 37 130 til 53 219. Det har altså vært en stor økning i antall oppdrag som er knyttet til psykiatri og bistand til helsevesenet.

Gjerningspersonens psykiske sykdom – symptomer på eller mistanke om dette – knyttes til en betydelig andel av anmeldte drap og drapsforsøk siden 2016. Dette er basert på en kvalitativ vurdering og analyse av rapporter fra politidistriktene og samarbeidspartnere (feks Kriminalomsorgen). (POD)

Sterk økning i anmeldte seksuallovbrudd

Generelt gikk kriminaliteten i Vest politidistrikt ned i 2021, men politiet er bekymret over økningen av alvorlige seksuallovbrudd.

Samanlikna med 2020 er det i 2021 meldt om 26 prosent fleire saker som gjeld seksuallovbrot. Sjølv om tala endå ikkje er på nivå med 2017 ser vi særskilt ei urovekkjande utvikling i saker som gjeld seksuallovbrot mot barn. I 2021 blei det meldt 365 saker mot 288 i 2020. Spesielt ser vi ein auke i saker som gjeld overgrep mot barn under 14 år, i de grovaste kategoriane. (Politiet)

Framleis nedgang i meldt kriminalitet i Vest politidistrikt

Alvorlig psykisk syke: – Sannsynlig at flere vil begå grove voldshandlinger (POD)

Les også:

Fjotolfs avslørende sirkusforestilling

Kjøp bokpakke med «Hypermoral» og «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.