Siden Taliban overtok makten, skal de ha drept over 100 tidligere militære, tjenestemenn og andre som jobbet for utenlandske styrker, ifølge FN-rapport.

Rapporten til FNs sikkerhetsråd beskriver hvordan Afghanistans nye makthavere innskrenker menneskerettighetene i landet, ikke minst kvinners. Foruten politisk motiverte drap, slås det også hardt ned på demonstrasjoner.

– Til tross for at det er kunngjort amnesti for tidligere medlemmer av regjeringen, sikkerhetsstyrkene og for dem som jobbet for utenlandske styrker, fortsetter FN å motta troverdige påstander om drap, bortføringer og andre overgrep mot disse personene, heter det i rapporten fra FNs generalsekretær António Guterres.

Siden Taliban kom til makten i Kabul 15. august, har FNs kontor i Afghanistan mottatt over 100 slike rapporter som ansees for å være troverdige, heter det videre.

Over to tredeler av drapene var ifølge rapporten «utenomrettslige drap begått av de facto myndigheter eller deres allierte».

Forfølges

Rapporten slår også fast at menneskerettsaktivister og ansatte i mediene fortsatt blir forfulgt, angrepet, truet, trakassert, utsatt for vilkårlige arrestasjoner, mishandlet og drept i Afghanistan.

Taliban har også slått hardt ned på fredelige demonstrasjoner, og de hindrer jenter og kvinner i å arbeide og ta utdanning.

– Et helt sammensatt sosialt og økonomisk system stenges ned, slår Guterres fast.

Humanitær katastrofe

Afghanistan står nå overfor en humanitær katastrofe, og FN anslår at rundt 90 prosent av landets 38 millioner innbyggere er avhengige av nødhjelp, blant dem nærmere 3 millioner internflyktninger.

Foruten flere tiår med krig, har landet de siste årene også blitt rammet av flom og tørke.

Da Taliban rykket inn i regjeringskontorene, forsvant milliarder av dollar i internasjonal nødhjelp over natten. På toppen av dette ble landets valutareserve i utlandet frosset.

Offentlig ansatte har knapt fått betalt det siste halve året, og fattigdommen griper om seg.

Ikke anerkjent

Ingen land har hittil anerkjent Talibans regjering, men avventer for å se hvordan islamistgruppa akter å styre Afghanistan. Rapporten fra Guterres er i så måte lite oppløftende.

FNs sikkerhetsråd vedtok i desember en resolusjon som åpner for å bringe inn nødhjelp, vel å merke dersom den kanaliseres utenom landets nye makthavere.

Hjelpen lar imidlertid vente på seg, vinterkulden har senket seg over Afghanistan og hjelpeorganisasjoner trygler om at det blir satt fart for å hjelpe de stadig mer desperate innbyggerne i landet.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.