Et land under islams åk, og i voksende fattigdom. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Petros Giannakouris

Afghanistans økonomi kan krympe med 20 prosent i løpet av ett år, og landet vil bli rammet av et økonomisk sjokk, advarer FN.  Spørsmålet er hvem som har lyst til å gi penger til det islamistiske regimet.

Afghanistan har lenge vært en land som i stor grad er avhengig av bistand fra omverden. Selvforsyningsgraden har vært svært liten, på de aller fleste områder. Når bistanden plutselig uteblir, får landet og befolkningen store problemer.

NTB-AFP forteller at nærmest all bistand til Afghanistan fra andre land ble kuttet da Taliban kom til makten i midten av august. Dette har fått store følger for landets fra før krigs- og korrupsjonsherjede økonomi.

– Det plutselige kuttet i internasjonal bistand er et finanspolitisk sjokk uten sidestykke, sier Asia-sjefen i FNs utviklingsfond (UNDP), Kanni Wignaraja.

Onsdag la UNDP fram en rapport om de økonomiske utsiktene i Afghanistan, der det anslås at landets bruttonasjonalprodukt kan komme til å krympe med hele 20 prosent i løpet av ett år. Men det er bare begynnelsen på en nedadgående spiral:

– Nedgangen kan bli på 30 prosent i årene som følger, heter det i rapporten.

Helt avhengig av bistand

Bistand utgjorde tidligere rundt 40 prosent av Afghanistans bruttonasjonalprodukt og 80 prosent av statsbudsjettet. Da Taliban grep makten, ble det full stans. Verden var ikke interessert i å gi penger til et islamistisk styre som har kuppet makten i landet.

Nå presser en del krefter i det internasjonale samfunn på for å få pengestrømmen til landet i gang igjen:

–Dersom bistanden blir gjenopptatt, vil dette lindre noe, men det afghanerne trenger mest av alt, er jobber, skolegang og en mulighet til å leve under trygge og verdige forhold, sier Wignaraja.

16 millioner av landets anslagsvis 32 millioner innbyggere er avhengig av humanitær hjelp for å overleve, som Document omtalte i en tidligere sak. .

Kvinner lite verdt i et islamistisk samfunn

Talibans og andre islamisters holdning til kvinner er velkjent. Under det forrige Talibanregimet på 1990-tallet ble kvinner i prinsippet «stuet bort i en krok» i samfunnet, uten rettigheter og uten mulighet til å bidra med stort annet enn å sitte hjemme.

Dersom Taliban også denne gangen hindrer kvinner i å delta i arbeidslivet, så vil det alene kunne føre til at landets bruttonasjonalprodukt krymper med 5 prosent, ifølge UNDP.

– Afghanske kvinner utgjør 20 prosent av den formelle arbeidsstokken, og jobbene de utfører, er helt avgjørende for å minske den økonomiske katastrofen, sier Wignaraja.

Dersom kvinner ikke får arbeide, faller også kjøpekraften deres, noe som ytterligere vil ramme landets økonomi, påpeker UNDP.

 

Les også:

Tybring-Gjedde: Taliban-diktaturet opprettholdes med norske bistandspenger

 

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:
Vi trenger DIN støtte! Gi et bidrag til Document i dag:

Julegavetips! Bestill den nye utgivelsen fra Document Forlag:
Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!


Denne er også perfekt som julegave: 
Kjøp Kents bok her!

Vi trenger DIN støtte! Gi et bidrag til Document i dag:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.