Norges Bank melder at antall boliglån sank i fjerde kvartal i 2021. Kan konsekvensene av pandemien og de skyhøye strømprisene bli et fall i boligprisene, særlig for eneboliger?

Boligprisene falt med 0,6 prosent i desember.

Det er Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse som viser at det var mindre etterspørsel etter boliglån i fjerde kvartal i fjor. Dette venter bankene også at vil være tilfelle i årets første kvartal, skriver NTB.

Mange har mistet jobben eller blitt permitterte under nedstengningene som begrunnes av Covid-19. Inflasjonen øker, alt blir dyrere. Siden rentene samtidig er på vei opp, kan dette føre til en reduksjon i viljen til å låne store summer for å kjøpe seg hus.

Dette kan deretter påvirke prisene i markedet.

I desember økte Norges Bank styringsrenta til 0,5 prosent, den andre rentehevingen i løpet av 2021. Det er videre varslet at renta skal videre opp til samme nivå som før koronapandemien. I takt med dette har også bankene økt sine utlånsrenter.

Utlånsundersøkelsen forteller om en økning i antallet boliglånskunder som benyttet seg av muligheten til avdragsfrihet under pandemien, men at dette har avtatt. Nå venter imidlertid bankene en liten økning i bruk av avdragsfrihet i første kvartal.

Leiligheter bruker langt mindre strøm enn eneboliger. For en normal romslig enebolig her hvor jeg bor, er forbruket i de kalde månedene 3000–4000 kWh. Da merker man strømregningen godt med priser som i desember.

Siden folk får store strømregninger nå, må det spares på noe annet. Avdragsfrihet er én av mulighetene for å sørge for at familien er likvid. På litt lengre sikt kan dette føre til at viljen til å investere i en enebolig faller. Da vil også prisene falle.

Alt blir dyrere, og rentene øker. Dette minner om en slags perfekt storm for økonomien til «vanlige folk».

Et betydelig fall i boligprisene vil i praksis gjøre velstående mennesker i middelklassen langt fattigere, såfremt de bor i enebolig. En stor andel nordmenn har mesteparten av sin formue i boligen. Strømprisene fremover vil ha avgjørende betydning for prisutviklingen i boligmarkedet. Middelklassen rammes hardest.

Siden olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og hele det politiske miljøet fortsatt presser på for å videreføre planene om elektrifisering av sokkelen, er det grunn til å frykte vedvarende høye strømpriser. Dette til tross for at Persen selv nylig innrømmet at elektrifisering av sokkelen vil ha minimal effekt på de globale klimautslippene.

Det hjelper heller ikke at Tyskland fortsetter å legge ned kjernekraft og kullkraftverk.

Vi lever i interessante tider.

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.