Itamar Marcus er forsker og direktør i Palestinian Media Watch. I en samtale med Conrad Myrland fra Med Israel for fred i november, sa Itamar Marcus: «Mahmoud al-Habbash er Mahmoud Abbas sin rådgiver i islam og oppnevnt av ham som leder over sharia-domstolene.»

På palestinsk tv har al-Habbash sagt at det er ikke noe nytt i denne konflikten. Det er en historisk konflikt mellom godt og ondt, mellom Allahs venner, palestinerne, og satans venner. Israel er satans prosjekt, sa al-Habbash og siterte Koranen sure 2:191: «Drep dem hvor du måtte finne dem.»

Et mål for palestinerne er å få fullt herredømme over Jerusalem, men dette er ikke en krig om landområder. Det er en religiøs krig, mener Itamar Marcus. En relativt fersk måling viser at 98 % av palestinerne mener at religion betyr mye for dem. Mosab Hassan Yousef, sønn til en av stifterne av Hamas, har sagt at trossystemet er palestinernes største fiende. Men hva sier norske lærebøker om temaet?

Myrland har gått gjennom flere norske lærebøker. Det er skremmende å se hvor lemfeldige de er med informasjonene, hevder han. I en lærebok fra Cappelen Damm står det: «Al-Aqsa-moskeen ligger på Tempelhøyden, hvor flere hendelser fra Koranen skal ha funnet sted.» 

Lærebokforfattere har vært prisgitt det som kalles Standard Islamsk Narrativ; SIN. I over ett år har jeg med økende interesse fulgt noen internasjonale grupper som graver intenst etter et mer troverdig narrativ på YouTube-kanalene Pfander Films v/dr. Jay Smith, Sneakers Coner v/Mel og Cira ved al Fadi. Det de ikke finner, er: a) En profet ved navn Muhammed, b) Historiske spor etter islams opphav i Mekka. c) En arabisk koran i et uendret eksemplar og d) Jerusalem nevnt i Koranen.

Kopperplater på Klippedomen

Noen mener at Koranen er sitert på Klippedomen, den åttekantede bygningen med gullkuppel som er omkransa av Al-Aqsa-moskeen. Nå kan det se ut til at flere av sitatene der kan være tekster som seinere har blitt tatt inn i Koranen. En av dem er: «Vi ber deg, Oh Gud, om å velsigne Muhammad, den etterlengta, din tjener, din profet, og om å akseptere at han går i forbønn hos deg for hans folk.» 

Kan dette være en bønn som en levende person ber for sitt folk? SIN forteller at Muhammed døde i 632. Klippedomen ble bygd av Abd al-Malik i ca. 692, oppå det gamle tempelet i Jerusalem. Er det den første arabiske maktdemonstrasjonen?

Abd al-Malik selv hersket over umayyadene fra år 685 til 705. De hadde politiske sete i Damaskus og religiøst sentrum i Petra i Jordan. Al-Malik trodde han var rasul; «den sendte». Tiltakene i Jerusalem ser ut til å være en strategi for å etablere Guds rike på jord.

En annen kopperplate har inskripsjoner om at Muhammad er guds tjener og budbringer. Han er sendt med ledelse og den sanne religionen. Han kan bli hersker over alle religioner.
Noen tekster på Klippedomen viser klare holdninger imot Jesus og den kristne tanken om treenighet. Var dette islams gryende begynnelse?

Myntenes avsløringer

På en umayyadisk/bysantinsk mynt fra 692 er det en inskripsjon som kan tyde på at al-Malik driver gjøn med den siste østromerske keiseren, Justinian II. Teksten på mynten er: «Det er ingen Gud foruten Gud. Måtte hans budbringer være ønsket.»

Justinian II kom til makten i 692. Han ville ha en mer ortodoks kristendom enn sine forgjengere. Al-Malik og den gruppen han kom fra, ville bort med treenighets-synet. Al-Malik vant og ble dermed enerådende i Midtøsten. Han bygde imperiet etter sine visjoner. Det vises på de neste myntene, og utviklingen gikk raskt.

På Al-Maliks mynt fra år 694–695 står teksten «muhammad rasul allah» sammen med en mann med en hånd på sverdet. Samtidig har mynten persiske symboler.

På mynten fra 694 ser vi ordet kalif for første gang. Det betyr at hans makt er guddommelig og at hans imperium er guds nye rike. Her er sverdet og teksten: «Jeg kommanderer deg til å tilbe meg.» 

 

Den gruppen Al-Malik var leder for, mente at apokalypsen var et faktum og at et nytt kongedømme kunne begynne. I 697 kom mynter som var uten symboler. «Han har ingen partner», er en av tekstene, noe som viser angrep på treenigheten. Ønsket om seier over alle andre religioner ble inngravert. Var det slik islam skapte seg en profet?

  

pastedGraphic.png

Bildene av myntene er fra Odon Lafontaines PowerPoints. Han deler av sin informasjon på www.thegreatsecretofislam.com 

I del 2 kommer det mer om Koranen og den politiske utviklingen av islam.

 

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.