En kvinne får det «grønne passet» sitt sjekket i resepsjonen ved et treningssenter i Roma den 6. august 2021. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP / NTB.

En ny underklasse er i ferd med å bli etablert av politikerkasten i Europa. De uvaksinerte fratas arbeid og muligheten til å delta i det siviliserte samfunn. Et dystopisk, medisinsk apartheid-teknokrati ønskes tilsynelatende velkommen, eller aksepteres stilltiende. Spørsmål om tiltakenes hensikt, effektivitet eller nødvendighet besvares med pisk og sensur fra en samstemt elite. Vil vi denne gang lære av fortiden før historien gjentar seg?

Som første land i Europa innførte Litauen COVID-19 vaksinepass 16. august med gradvis innfasing av restriksjoner. Uten det ironisk navngitte «mulighetspasset» er det nå blant annet ikke mulig å få legehjelp (foruten akuttmedisinsk behandling), eller å handle mat. Ja, du leste riktig.

De eneste tilgjengelige stedene å handle mat er utendørsmarkeder (som i Sovjet-tiden), boder, og kiosker med åpen gateservering – handlesentre, matbutikker og restauranter er forbudt. Offentlige bygninger er utilgjengelige, det samme gjelder frisør- og skjønnhetssalonger, treningssentre og reparasjonstjenester som overstiger 15 minutter. Også for banktjenester har myndighetene sjenerøst gitt de uvaksinerte maksimalt 15 minutter i lokalet til å hente ut pensjon eller andre sosialytelser. Andre banktjenester kan man for øvrig glemme.

Fullpakkede togreiser er foreløpig det ironiske unntaket, dog kun grunnet det påfølgende kaoset som oppstod i forsøket på å segregere ubeskyttede fra beskyttede. Det jobbes imidlertid med en løsning for å gjøre apartheid-politikken praktisk gjennomførbar.

Disse dystopiske virkelighetsbeskrivelsene kommer fra familiefaren Gluboco i Litauen. Han forteller videre:

Jeg og min kone jobber i ulike jobber i ulike bransjer, men våre arbeidsgivere har etablert samme policy. Arbeidstakere uten «Mulighetspass» fratas ikke jobben, siden det åpner døren for juridiske problemer og arbeidsledighetstrygd. I stedet suspenderes arbeidstakere uten lønn. I vårt tilfelle ble både jeg og min kone suspenderte fra våre jobber 13. september. Vi kan returnere når vi godtar å vaksineres for å kunne presentere et gyldig Covid-pass.[1]

QR-koder skannes ved inngangen til alle tjenestenæringer og offentlige bygg av politi, eller lisensierte Opportunity Pass Verifiers (navnet gir mest assosiasjoner til karusellpersonell i fornøyelsesparker, noe som neppe er tilfeldig). For øvrig er maske påbudt for alle, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Som plaster på såret tilbyr myndighetene en mulighet for å delta i det gode selskap om man for egen regning PCR-tester seg. Med en gyldighet på 48 timer fra bomullsspydet kjøres opp i nesa, og 12–24 timers ventetid på resultatet, betyr det testing bortimot hver eneste dag, til beskjedne 60–75 euro per test. Gluboco har kalkulert månedskostnaden for ham og kona til omkring 1500 euro for å kunne fremvise nok PCR-resultater til å holde dem i jobb. Det er halvparten av deres (tidligere) samlede inntekt på 3000 euro per måned.

Desperasjonen har naturlig nok presset frem et marked for falske Covid-pass. Leger selger ekte vaksiner uten å sette sprøytene. Det koster noen hundre euro, men så er også risikoen høy om man blir tatt, både for kjøper og selger, med bøter på 5000 euro samt potensiell videre straffeforfølgelse.

Også verdt å merke seg er sensuren Gluboco opplever i forsøkene på å nå ut med historien sin:

Det er bemerkelsesverdig at i mitt eget hjemland er jeg utestengt fra butikker, handlesentre, banker, osv.; og nå online – min historie om å bli utestengt fra samfunnet blir sensurert på Twitter.[1]

Det er ikke tvil om at Litauens erfaringer vil bli brukt som modell for innføring i andre europeiske land. For eksempel ble det fra 15. oktober ulovlig å jobbe uten gyldig Covid-pass i Italia. Dette gjelder alle arbeidstakere i privat og offentlig sektor.[2] Man antar at det berører 3 millioner mennesker i en hardt prøvet (og høyt vaksinert) nasjon. 3 millioner nye arbeidsledige siden 15. oktober! Det tilsvarer Norges totale arbeidsstyrke.[3] Myndighetene har valgt en politikk basert på et dystopisk, medisinsk tyranni, skjønt italienerne er jo godt kjent med fascisme.

Østerrike fulgte opp 15. november med husarrest for millioner av uvaksinerte, som nå kun kan forlate sine hjem for «livsnødvendige» ærender, og risikerer bøter på inntil 1450 euro for brudd på reglene.[4]

Mer overraskende er det at Israel har innført vaksinepass. Det er nesten ufattelig historieløst.

Andre land inkluderer Slovenia og Frankrike, samt en rekke andre som jobber med juridiske «utfordringer» i form av grunnlover for å kunne rulle ut sine digitale papirer. I Latvia har demokratiet vunnet nok en «seier» gjennom utestenging av uvaksinerte parlamentsmedlemmer, som nå ikke får delta i parlamentsavstemninger. Det er i sannhet et flertallstyranni.[5]

Og la oss ikke glemme Australia, verdens nyeste autoritære politistat, med resten av Vestens velsignelse, hvor du i enkelte stater arresteres om du beveger deg mer enn en kilometer fra hjemmet ditt. Bøter for brudd på restriksjoner ligger på 5500 australske dollar.

I et Europa bygget på privathusholdningers boliglån opplever nå millioner av mennesker på Kontinentet det moderne samfunnets dødsstraff; suspensjon fra jobb uten lønn, og dermed ingen tilgang til arbeidsledighetstrygd.

Den eskalerende retorikken
New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, sa det rett ut i møtet med spørsmålet om ikke introduksjonen av koronapass vil føre til et klassedelt samfunn: «Det er det det er – ja.»[6]

Hun kan si det uten å blunke fordi flertallet i mange land verden over tilsynelatende synes det er helt greit å ekskludere millioner av mennesker fra jobb og samfunnsliv fordi de er skeptiske til vaksinen eller av medisinske grunner ikke kan ta den.

Spesielt urovekkende er det offentlige ordskiftet i Litauen. Gluboco videreformidler blant annet en Facebook-kommentar fra 16. juli av Rasa Jukneviciene. Etter en lang politisk karriere i Litauens parlament, som forsvarsminister, og nå som medlem av Europaparlamentet, vurderer hun situasjonen slik:

Mennesker som ikke blir vaksinert, er en trussel mot vår helse, landets økonomi, mot næringsliv og menneskers liv. De er skyld i unødvendig isolasjon. Og til høsten kan vi ende i karantene igjen. Ikke omgås de uvaksinerte.[7]

Nå skriver også norske journalister rett ut om «egoistiske» vaksinemotstandere. En journalist kommenterer at det er «på tide å behandle uvaksinerte som røykerne: Ditt valg, men da får du gå et annet sted.»[8] Det er bare det at ingen taler for å ta fra røykerne jobben og ekskludere dem fra samfunnslivet. Ikke at dét hindrer Anne Grenersen fra å sammenligne epler med pærer.

Når noen påpeker det åpenbare, er reaksjonen fra ledelsen i Oslo maraton et skuldertrekk:

Noen mente det var diskriminering [å kreve koronapass], men det kunne ikke vi forholde oss til, fordi dette var myndighetenes kriterier for at vi skulle kunne gjennomføre. Men 99 prosent var positive til at vi i det hele tatt fikk gjennomført festivalen, sier daglig leder Jan Santocono.[9]

Unnskyldningen «myndighetene sa at vi skulle diskriminere, så derfor gjorde vi det» vil neppe gå ned som en moralsk bauta i historiebøkene.

Også i maktkorridorene i Norge rasles det med sablene. I takt med økende smittetall er tålmodigheten strukket for langt for enkelte som har trang til å utøve makt over andre. Tromsø-ordføreren vil tvinge hele landet til å vaksinere seg.[9] Snakk om å utvide sitt mandat. Kanskje han vil kreve at sørlendinger skal ta Aspirin i stedet for Paracet også? Med 86 prosent vaksinasjonsgrad er han ikke i nærheten av fornøyd. Hvor mye er godt nok, Wilhelmsen? 99 prosent? Eller er kun 100 prosent godt nok for Tromsø? Hva med booster nummer tre, fire og fem? For de er allerede på vei.

Man taler om frivillig vaksinering, men vil etterpå straffe dem som frivillig velger å ikke vaksinere seg. Med straffetiltak som å ta fra mennesker arbeid og deltakelse i samfunnsliv er det ikke snakk om frivillig vaksinering; det er å påtvinge mennesker, med trusler og makt, et produkt de ikke vil eller kan ta.

«Anti-vaxxers» har blitt det nye skjellsordet. Slagordet «No Jab, No Job!» har uhyggelige likhetstrekk med «Arbeit Macht Frei!».

Skriften på veggen
Ved utgangen av 2021 nærmer det seg to år under «Den nye verdensorden», hvor hovedstrømsmedienes dekning har vært så ensidig at psykolog Fanny Duckert i beste sendetid på NRK Dagsrevyen rett og slett kaller det hjernevasking.[10] La den få synke litt inn – vi har i halvannet år blitt hjernevasket av mediene. Hva gjør det med samfunnet? Mye, er det grunn til å tro.

Det er tross alt sjelden en tyrann alene som tvinger gjennom sin ideologi på uskyldige mennesker. De er som oftest valgt av folket, og det er folkets lydighet (eller stilltiende aksept) som muliggjør diktaturets brutalitet.

Epidemier har blitt brukt som moralsk skalkeskjul for maktmisbruk, diskriminering og tyranni før. Spørsmålet er når lærdommens varsellamper skal blinke for oss i 2021?

 

Kilder

​​​[1] Gluboco, «Covid Pass in Lithuania and Europe», txtihttp://txti.es/covid-pass (besøkt 14. oktober 2021).

[2] «COVID-19 pass becomes mandatory for all workers in Italy – amid fears of unrest», Sky Newshttps://news.sky.com/story/covid-19-health-passes-become-mandatory-in-italy-despite-fears-of-disruption-12433851 (besøkt 12. november 2021).

[3] «Hvor mange jobber er det i Norge?», ssb.nohttps://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-jobber-er-det-i-norge (besøkt 10. november 2021).

[4] K. Grieshaber and A. Press, «Austria orders lockdown for unvaccinated people as COVID cases soar», ABC7 Los Angeles, Nov. 14, 2021. https://abc7.com/11235646/ (besøkt 22. november 2021).

[5] «Latvia bans unvaccinated MPs from voting and suspends pay», euronews, Nov. 12, 2021. https://www.euronews.com/2021/11/12/latvia-bans-unvaccinated-mps-from-voting-and-suspends-pay (besøkt 14. november 2021).

[6] «Covid 19 Delta outbreak: Judith Collins accuses Government of creating two class system», NZ Heraldhttps://www.nzherald.co.nz/nz/politics/covid-19-delta-outbreak-judith-collins-accuses-government-of-creating-two-class-system/XAAGRSYD2TP4CN5USM66TPKI5Y/ (besøkt 12. november 2021).

[7] «R. Juknevičienė ragina nebendrauti su nesiskiepijusiais nuo COVID-19: jie yra grėsmė», KL.lthttp://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/r-jukneviciene-ragina-nebendrauti-su-nesiskiepijusiais-nuo-covid-19-jie-yra-gresme-1034877 (besøkt 12. november 2021).

[8] A. Grenersen, «På tide å behandle uvaksinerte som røykerne: Ditt valg, men da får du gå et annet sted», Avisa Nordland, Nov. 08, 2021. https://www.an.no/5-4-1502155 (besøkt 12. november 2021).

[9] E. H. Sveen, «Tromsø-ordføreren krever koronapass over hele landet – mener flere vil vaksinere seg», NRK, Nov. 10, 2021. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tromso-ordforeren-krever-koronapass-over-hele-landet-_-mener-flere-vil-vaksinere-seg-1.15725519 (besøkt 12. november 2021).

[10] «Binders Initiativet – Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år». https://binders.info/articles/64/Hjernevasket_og_detaljstyrt_i_halvannet___r__.html (besøkt 13. oktober 2021).

 

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.