Pulsatilla Patens er det latinske navnet. På svensk heter den nipsippa, og på norsk kalles den vårkubjelle. Denne blomsten står sentralt i den pågående sementkrisen i Sverige. Foto: Viktar Palstsiuk / Wikimedia Commons

Bråk om en sjelden blomst, en nipsippa, har ført til full stans i sementproduksjonen på Gotland fra mandag. Flere entreprenørselskaper kaller situasjonen «en nasjonal krise».

Mandag opphører Cementas kalkutvinning på Gotland. Entreprenørselskaper frykter at hundretusenvis av arbeidsplasser kan gå tapt og pågående byggeprosjekter stoppes som en konsekvens av regjeringens trege håndtering.

Selskapet Cementas utvinningstillatelse for kalkutvinning gikk ut søndag. På grunn av en pågående høringsrunde vil imidlertid ikke den svenske regjeringen kunne ta stilling til tillatelse til fortsatt kalkutvinning før 10. november. Det betyr at den svenske byggebransjen nå står overfor en akutt krise når sementen tar slutt.

Skydd av blomman nipsippa hotar förvärra cementkrisen (Aftonbladet)

Cementkrisen fortsätter – nu föreslår Länsstyrelsen på Gotland att delar av riksintresset för Cementas kalkbrytning ska bli naturreservat.

Syftet är bland annat att skydda blomman nipsippa samt väddnätfjärilen.

Cementa skriver i ett brev till regeringen att ett reservat på platsen ”väsentligt inskränker framtida förutsättningar att upprätthålla en svensk cementindustri”.

Nipsippa finnes ikke i Norge, men heter Pulsatilla Patens på latin.

Pulsatilla patens har trolig ikke noe offisielt norsk navn. Enkelte har foreslått amerikansk kubjelle, men det er vel ikke noe godt forslag siden den vokser over store deler av det nordlige Asia og Russland. Andre har foreslått vårkubjelle. Det er et bedre navn siden den blomstrer så tidlig om våren. (Ut i vår hage)

Cementas fabrikk i Slite på Gotland står for tre fjerdedeler av landets sementproduksjon, en produksjon som nå er helt nedlagt til tross for at det anses som nærmest umulig å importere sement.

Rasjonering og kvotesystem

Næringsminister Ibrahim Baylan (S) har tidligere advart om at stans i Cementas produksjon risikerer bølger i flere samfunnssektorer og Cementa har signalisert at det vil være nødvendig å innføre en rasjonering av den tilgjengelige sementen og tildele kunder etter et kvotesystem.

– Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan veckorna efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas och flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Det gör att 175 000 jobb hotas enbart i bygg- och anläggningsbranschen, sier Tanja Rasmusson, Byggföretagens næringspolitiske leder, til Bulletin.

– Det finns också en stor frustration över att inte mer görs från regeringens sida för att lösa problemet. Företagen kommer att göra sitt bästa, men de är ju naturligtvis beroende av en hållbar råvaruförsörjning, sier Rasmusson.

Krever vedtak

For å hindre at entreprenørselskaper blir tvunget til å gå konkurs eller at ansatte blir permittert, har flere entreprenørselskaper og fagforeninger sendt et felles brev til finansminister Magdalena Andersson der de krever at regjeringen fatter vedtak om å forlenge kortsiktig støtte til Cementa.

Bakgrunnen for krisen er at Cementa i 2017 leverte en fornyet søknad til Mark- och miljödomstolen om å fortsette kalkutvinningen i Slite, en søknad som ble godkjent i 2020. Men vedtaket ble påklaget, og i begynnelsen av juli i år fikk Cementa avslag. Cementa er ikke informert om årsaken til avslaget, kun at det var mangler ved søknaden deres.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.