Sveriges likestillings- og boligminister Märta Stenevi (MP) kritiserer byggebransjen for å være for avhengige av sement. Nå truer hun med lovgivning som vil stanse all sementproduksjon i Sverige.

Bakgrunnen er at sementprodusenten Cementa ABs søknad om fornyet tillatelse til å bryte kalkstein i Slite på Gotland i juli ble avslått av Mark- og miljööverdomstolen i Sverige. Det er tatt ut kalkstein i over 100 år i bruddet.

Begrunnelsen var at virksomhetens påvirkning på grunnvannet ikke er tilstrekkelig utredet, skrev AT.no.

– Beslutningen innebærer en krisesituasjon for svensk sementtilgang, og at mesteparten av svensk sementproduksjon opphører 1. november. Svensk bygge- og infrastruktursektor som er avhengig av sement både på kort og lang sikt, står dermed i en krisesituasjon, skriver Heidelbergcement Group-eide Cementa AB i en pressemelding etter avslaget.

Fabrikken er en av Europas største og mest moderne sementfabrikker, og her produseres størsteparten av den sementen som byggebransjen i Sverige er helt avhengig av.

Magnus Ohlsson er administrerende direktør i Cemanta AB. Han mente avgjørelsen fører til en krisesituasjon.

– Beslutningen innebærer at den nasjonale sementtilgangen havner i en krisesituasjon. Nå må vi sikre de mest akutte leveransene til alle bygg- og infrastrukturprosjekt.

– For Sverige, våre kunder og for oss og våre medarbeidere, er det viktig at politiske beslutningstakere nå raskt setter opp nye retningslinjer for hvordan tilgangen på kritisk viktige byggematerialer skal sikres i Sverige.

Men Stenevi kritiserer byggebransjen, og mener det er urimelig at man er avhengig av en enkelt produsent, som i tillegg står for klimautslipp.

– Vi har en byggtradition i Sverige som är väldigt cementberoende. Det har inte minst de senaste veckornas situation satt i blixtbelysning, sier Stenevi til Dagens industri.

Les også: Miljöpartiet i Sverige vil knuse gjengene med skatteskjerpelser

Nye regler som trer i kraft i januar stipulerer at alle byggematerialer må redegjøre for sitt klimaavtrykk. Noe senere (2025 – 27) skal man etter planen innføre grenseverdier for tillatte klimautslipp. Stenevi utelukker ikke at bruken av sement kan fases ut. Sement kan erstattes av tre, sier den svenske boligministeren.

– Syftet är att komma till en punkt där man prioriterar de byggmaterial som har lägst avtryck, man kan till exempel börja bygga med trästommar. Det handlar om att man hittar innovationer inom andra byggmaterial som får ned utsläppen.

– Klarar inte branschen att ställa om snabbt, måste vi gå fram med tvingande lagstiftning, men min uppfattning är att branschen verkligen vill fram snabbt.

Dagens Industri (bak mur)
Samnytt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.