Lederen av Politiets Fellesforbund mener «etterpåklokskap» når det gjelder politiets håndtering av Kongsberg-angrepet medfører en belastning for politifolk og pårørende, som tross alt er «bare mennesker av kjøtt og blod».

– En del av de tingene som kommer, hører ikke hjemme noe sted, når bakteppet er så tragisk som på Kongsberg, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, til NRK.

Det er en uke siden tragedien rammet Kongsberg. Alle drapene skjedde etter at politiet først konfronterte den siktede Espen Andersen Bråthen. Dette har ført til kritikk av politiets opptreden. Nå reagerer Bolstad.

Han mener det er utidig å kritisere politiet før den pågående evalueringen av politiaksjonen er klar.

– Jeg reagerer på at det er mye synsing og spekulasjoner om hva som burde ha vært gjort, og ikke gjort. Dette skaper en økt belastning, både for de pårørende og for de tjenestefolkene som gjorde så godt de kunne i denne tragiske situasjonen.

Bolstad understreker at også politiet er mennesker av kjøtt og blod.

– Det er klart, selv om man er trent og skodd for samfunnsoppdraget, så er man bare mennesker. Man har familie og kjenner noen, og er bare mennesker av kjøtt og blod. Ting går inn på en, sier Bolstad.

Men politiet er mer enn dette: De er en yrkesgruppe som lønnes for et spesielt oppdrag. Instruksen ble strammet inn etter 22. juli: Retningslinjene i forbindelse med pågående livstruende vold (PLIVO) er klare og tydelige: Politiet skal engasjere seg i å beskytte sivilbefolkningen, selv om dette utgjør en risiko for politiet selv.

Dette er oppdraget. Dette er oppgaven. Slik er det for brannvesen, for soldater, for andre yrkesgrupper som må forholde seg til risiko: Det er en del av avtalen.

Det er usikkert om politiet har brutt med reglene i forbindelse med Kongsberg-drapene. Men de bør tåle at spørsmålene stilles. Å være politi i 2021 medfører ingen «safe spaces». Ikke i terrorens tidsalder.

Bolstad peker heller ikke på noen konkrete uttalelser som han anser for å være over streken. Han reagerer på at det generelt har vært en del uttalelser både i sosiale medier og vanlige medier.

– Det er noen «liksom-eksperter» og også eks-kollegaer i politiet, pensjonerte politifolk. Det kan virke som om de vet best hvordan det skulle ha blitt løst, sier Bolstad, som ikke ønsker å utdype nærmere hvem han sikter til.

Men er det ikke disse «liksom-ekspertene» som betaler lønna til Bolstad og alle de politifolkene han representerer? Er ikke politiets beskyttelse av oss sivile en del av selve samfunnskontrakten?

Hvis en lege gjør feil som fører til død eller lidelse, skal vi bare akseptere dette? Også leger er mennesker av kjøtt og blod. Men Bolstad er opptatt av verdighet;

– La det være en verdighet over dette. Ikke lag ytterligere belastning, først og fremst for de pårørende, men også dem som jeg er sikker på at har gjort det aller beste de kunne ut fra den situasjonen som var.

Men da er vel alt greit? Hvis man uten undersøkelser kan si at man er sikker på at alle har gjort sitt beste?

Jeg vet ikke helt, men personlig opplever jeg mange dager i løpet av et år hvor jeg absolutt ikke gjør mitt beste, hverken som skribent eller som far og ektemann. Det kan være utbrenthet, trøtthet, sløvhet eller ren latskap. Dette er menneskelig.

Men som konduktør i NSB lærte jeg et viktig prinsipp: Hvis man ikke følte seg i stand til å sørge for passasjerenes sikkerhet, så hadde man plikt til å gi beskjed, slik at noen andre kunne utføre sikkerhetstjenesten.

Minst like strenge krav må selvsagt stilles til politiet.

Men vi som finansierer hele virksomheten, frabes av Bolstad å bedrive synsing og spekulasjoner. Mens politiet selv spekulerer vilt i forhold til gjerningsmannens religiøse overbevisning og psykiske tilstand.

Jeg understreker at det er uklart om politiet har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med denne tragiske saken. Men at folk stiller spørsmål, må forventes.

Det er faktisk en del av jobben.

NRK: – De er bare mennesker av kjøtt og blod

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.