Nytt

Anders Behring Breivik følger nøye med og vil og får lov til å kommentere hva som sies i retten av ekspertvitnene. Men når han tar ordet greier han ikke å la være å avsløre seg selv og hvor spesielle han er.

Forsvaret vil alminneliggjøre ham, og flere av bistandsadvokatene. Saken får en annen og mer forståelig tyngde hvis man kan plassere Breivik innenfor en ramme, av en kjent ideologi eller et miljø.

Men hver gang ABB griper ordet, kommer han uforvarende til å bekrefte at han er sui generis, noe helt for seg selv.

Terrorforsker Brynjar Lia fremholdt at det er voldsnivået og den manglende forankring i en spesifikk politisk sammenheng som gjør Breivik spesiell.

Da Brevik fikk ordet til en kommentar, kom han til å bekrefte også dette helt sentrale punkt: hans mordlyst. Det var ikke 77, men 1.000 mennesker han hadde tenkt å drepe.

Han sa dette i forbindelse med at han ville forklare hvorfor han avslørte personlige forhold rundt venner og familie og fremstilte dem i et negativt lys. Breivik sa det var for å beskytte dem: hvis 1.000 var blitt drept regnet han med at de ville bli lynsjet.

Han tror altså at reaksjonen på en slik massiv hendelse ville vært at myndighetene eller folket ville gått amok og blitt en mobb. Akkurat denne vurderingen sier mye om Breiviks realitetssans eller mangel på sådanne.

Denne oppfatning av omgivelsene ga seg utslag i det første avhøret om kvelden 22/7: da Breivik ble ført opp i annen etage var han sikker på at han skulle henrettes og han ba politifolkene gjøre det nede.

For ytterligere å understreke det spesielle ved hans psyke: den samme personen som fryktet at politiet skulle henrette ham, kalte politiet for sine venner, og stilte krav om at myndighetene innførte dødsstraff og tortur i Norge.

Summen av disse forholdene, og det er mange av dem, er vanskelig å forene med en tilregnelig person, i den vanlige betydning av ordet.

Og så var dette med å henge ut familie og venner, og poenget er at det under denne aksjonen var planlagt at jeg skulle henrette 1.000 personer og ikke 77, så planen var da at den emosjonelle ustabiliteten i nasjonen skulle bli ti ganger så stor, og da tok jeg sikte for at min familie og venner ville bli lynsjet. Det var rett og slett derfor jeg brukte disse karakteristikkene, for å øke sannsynligheten for de ikke skulle bli lynsjet, det var for å beskytte dem.

Men jeg forstår at det i ettertid kan virke fjernt og jeg angrer veldig mye på at jeg skrev det.

Støtte

Flere av ekspertvitnene har påpekt, særlig Lia, at 22/7 var kontraproduktiv. Hvis 22/7 var en teaterforestilling så var det en oppføring som fikk publikum til å gå. Dette var ikke Breivik enig i.

Basert på de 300-500 brev jeg har mottatt, hvis det er tusen personer for hver person som sender ut brev utgjør det mellom 300.000 og 500.000 mennesker, og hvis det representerer 100.000 utgjør det mellom 30 og 50 millioner mennesker. Den eneste måten vi kan finne ut om folk har sympati med angrepene på, er å gjøre en spørreundersøkelse. Det har ikke media gjort ennå. Det ble gjort i stor utstrekning om 911, og det er en undersøkelse fra Storbritannia, kilden er «Hvem hva hvor» utgitt av Aftenposten i 2005, der 40 prosent av britiske muslimer støttet 911-aksjonen.

Breiviks tanker om hvilken støtte han har, savner realitetsforankring. Samtidig har detaljkunnskap og hekter sine fantasier på feks. undersøkelser blant muslimer i Storbritannia. Han tror åpenbart at noe lignende kan være tilfelle for hans del blant europeere.

Disse uttalelsene viser en svikt på alle punkt: Breivik kjenner ikke samfunnet og menneskene rundt seg, han forstår ikke hvilke verdier de har, men lever i en villfarelse om at ekstrem vold skal utløse en ekstrem reaksjon fra myndighter som gjør at folk radikaliseres.

Han undervurderer folks intelligens og hjerte.

Les også

-
-
-
-
-

Les også