Den 15 år gamle gutten som er siktet for drapsforsøk på en lærer, skal ha hatt rasistiske motiver. Men studenten selv er mørkhudet og sønn av en lokalpolitiker som har vært engasjert i antirasistiske spørsmål.

Torsdag 19. august i år ble politi og ambulanse tilkalt til Källebergsskolan i Eslöv. En lærer i 40-årene hadde fått livstruende skader etter å ha blitt knivstukket av en elev, som var maskert under angrepet. Politiet pågrep en 15-åring som senere ble siktet på «særskilt årsak», dvs. mistenkt for drapsforsøk.

Allerede dagen etter ble det publisert informasjon om at eleven var knyttet til et høyreekstremt og rasistisk miljø. Blant annet skal han ha lyttet til «white power-musikk» og hatt et svensk flagg på vesten han hadde på seg da han stakk læreren.

En artikkel i den venstre-ekstremistiske publikasjonen Expo refererte til anonyme kilder som hevdet at studenten «uttrykte rasistiske synspunkter og viste interesse for nazisme», hadde «nazistiske symboler og sitater fra andre verdenskrig» hjemme og at han «uttrykte hat mot svarte og muslimer» online.

Rasistiske motiver

Torsdag kunngjorde statsadvokaten at 15-åringen er tiltalt, og at tiltalen refererer til drapsforsøk på en lærer ved skolen, alvorlige ulovlige trusler mot elever og skolepersonalet og alvorlige trusler mot en tjenestemann i forbindelse med arrestasjonen. Åklagarmyndighetens pressemelding forsterker bildet av en rasistisk handling:

Av utredningen framgår vidare att pojken varit inspirerad av skolattacker och andra massakrer i Sverige och runt om i världen. Åtalet innehåller också ett påstående om att motivet för brottet har varit att kränka en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Det rasistiske motivet bak knivangrepet fremheves nå av blant andre Expressen/Kvällsposten og Skånska Dagbladet, som også kunngjør at gutten i januar i år ble anmeldt for hets mot folkegrupper etter bruk et nazistisk armbånd da han dro rundt i hjembyen. Ifølge SVT Skåne har undersøkelser også vist at gutten kan ha lidd av en alvorlig psykisk tilstand under angrepet.

Studenten har innvandrerbakgrunn

Men bildet som media ser ut til å prøve å skape av gjerningsmannen – som en høyreekstremistisk, etnisk svenske med nazistiske sympatier – stemmer ikke med virkeligheten. Det media ikke sier, er at 15-åringen selv er mørkhudet.

Selv om han ble født i Sverige og har et svensk navn, ble faren adoptert fra Colombia, og moren ble født på Sri Lanka.

Media unngår også å nevne at den anholdte 15-åringens far er en ledende miljøaktivist og lokalpolitiker som er kjent for å være en ivrig talsmann for multikulturalisme og antirasisme.

Faren: «Flytte motstandere av multikulturalisme»

I 2018 presenterte den fengslede guttens far, i rollen som miljøpartipolitiker, flere kontroversielle forslag i Eslövs kommunestyre. Han ville blant annet at kommunen skulle innføre et «kommunalt innbyggerutvekslingsprogram» i den hensikt «å stimulere mennesker som ikke ønsker å bo i en multikulturell kommune, til å flytte til mer passende steder». I tillegg ønsket faren at alle ansatte på kommunens arbeidsplasser måtte tvinges til å stå opp for multikulturalisme – eller få sparken.

Forslagene møtte sterk motstand fra andre partier og ble kalt både totalitære og antidemokratiske, men faren til den arresterte eleven mente at forslagene var seriøse og nødvendige.

– Det kan bli aktuellt med tvångsåtgärder om man inte delar definitionen av mångkultur som kommunen satt upp, sa faren i et intervju med Lokaltidningen Mellanskåne. Artikkelen er nå fjernet.

– Det måste till radikala förslag för att få till en förändring. I grunden handlar allt om att vi står upp för mångfald och allas lika värde. Vi frågar oss istället när det blev en rättighet att vara främlingsfientlig. Vi tycker att om man inte trivs med mångkultur så ska det finnas en möjlighet att ge en hjälpande hand att flytta, fortsatte han.

Omvendt rasisme?

At et barn som vokste opp i en familie med en slik bakgrunn og slike verdier ville angripe innvandrere, kan anses som mindre sannsynlig. Samtidig kan påtalemyndighetens påstand om at handlingen har rasistiske tegn, godt være riktig. Den knivskadde læreren er etnisk svensk.

Hvis aktors påstand om at «rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, tro eller seksuell legning» er medvirkende årsaker til drapsforsøket, kan det bety at saken handler om såkalt omvendt rasisme, det vil si at en minoritetsgruppe har rasistiske holdninger overfor majoritetsbefolkningen.

Det faktum at etniske svensker er utsatt for overgrep og rasisme fra mennesker med innvandrerbakgrunn, har blitt et økende problem i Sverige, ettersom svenskene utgjør en stadig mindre del av befolkningen i mange byer og boligområder. Eksistensen av omvendt rasisme har imidlertid blitt benektet av både politikere og media i Sverige. Ifølge dem kan en majoritetsbefolkning aldri bli utsatt for rasisme.

Farget – og nazist

Hvis det viser seg at gutten, til tross for sin bakgrunn, faktisk har nazistiske sympatier, er det ikke unikt. Den svenske statsborgeren Jackie Arklöv ble dømt til livsvarig fengsel for drap, drapsforsøk og grovt ran etter politimordene i Malexander i 1999. Han ble også dømt for å ha begått krigsforbrytelser i løpet av sin tid som leiesoldat i Bosnia-Hercegovina, der han søkte til den bosnisk-kroatiske hær med den begrunnelse at de sto nærmest hans nazistiske ideologi. Arklöv ble adoptert fra Liberia, men var aktiv i nynazistiske kretser.

Det blir derfor veldig interessant å følge den kommende rettssaken mot 15-åringen. Rettssaken skal ikke bare handle om skyldspørsmålet, men også om verdiene og meningene bak angrepet, hvordan disse har oppstått og hvordan 15-åringen har blitt påvirket av familiens ideologiske overbevisning.

Bevisene før rettssaken anses som gode. Ifølge aktor filmet gutten hendelsen, og filmen er en del av bevisene. Den siktede 15-åringen skal ha erkjent straffskyld for grovt overgrep, men nekter for drapsforsøk.

Rettssaken forventes å ta fem dager. Det er ennå ikke bestemt når den skal starte.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.