Søndag er det kirkevalg i Sverige, og presters rett til å nekte å vie homofile er et av valgspørsmålene. Nå kunngjør en av prestene at han vil nekte å vie hetero-par.

Siden 2009 har homofile par hatt rett til å gifte seg i Svenska kyrkan. Da avgjørelsen om likekjønnede pars rett til kirkeekteskap ble fattet, fikk prestene en «veirett». Veiretten betyr spesifikt at den enkelte prest ikke kan tvinges til å vie par av samme kjønn hvis dette er i strid med prestens teologiske overbevisning.

Veirett betyr ikke at et homofilt par kan nektes et kirkelig ekteskap, det betyr bare at en individuell prest ikke kan tvinges til å vie paret.

Men veiretten er nå truet. I forkant av det kommende kirkevalget, som blir avholdt 19. september, har Socialdemokraterna nok en gang krevd at alle nye prester i Svenska kyrkan blir tvunget til å vie homofile.

En undersøkelse utført av Sveriges Radio P4 viser at Svenska kyrkans prester er splittet i saken. Presten Lars Gårdfeldt i Göteborg er en av dem som er sterkt kritiske til at biskopene ikke krever at nye prester er positive til ekteskap mellom likekjønnede.

– Ärkebiskopen och biskoparna talar om att en präst måste ha rätt att säja nej till ett specifikt par. De framställer det som att det handlar om att kunna avvisa berättigade situationer, medan det i själva verket handlar om att man avvisar en hel kategori av människor, sier Lars Gårdfeldt til SR P4 Göteborg.

Prester som forsvarer veiretten, derimot, påpeker at prestene i Svenska kyrkan har rett til å vie – ikke plikt til å vie.

Dette betyr at en prest kan nekte å vie et par (heterofile eller homofile) der presten for eksempel oppfatter at ekteskapet finner sted under tvang. Spørsmålet om prestens veirett blir også ofte sett på som et ikke-spørsmål. En veldig liten del av kirkens bryllup handler om par av samme kjønn, og disse parene har ofte gode kontakter med prester som selv er aktive i LHBTQI-sammenheng.

Nå velger Lars Gårdfeldt å nærme seg veirett på sin egen måte. Selv er Gårdfeldt åpenlyst homofil, og han sier i radiointervjuet at han som en protest fremledes vil nekte å vie heterofile par.

– Prästerna säger ju att de kommer att vägra utföra vissa arbetsuppgifter. Då måste det gälla samma sak för mig som homosexuell, då får jag säga nej till heteropar, sier Lars Gårdfeldt.

Prästen Lars Gårdfeldt: «Jag vägrar viga heteropar» (SR P4 Gøteborg)

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.