Nytt

Oslo Arbeiderpartiet stiller seg bak et forslag som vil tvinge kirken til å tillate prestevielse av homofile ektepar. Det skal ikke lenger være kirken som bestemmer hvorvidt den skal vie homofile. Stortinget skal likestille alle vigslere, slik at de som prester som vil kan gjøre som de vil.

Det er en måte å overkjøre kirken på.

Tirsdag vedtok fylkespartiet dette i sitt representantskapsmøte og håper Aps landsmøte til våren vil behandle forslaget.
I ekteskapsloven fra 2008 er det nedlagt forbud mot at prestene benytter liturgier som ikke er fastsatt av Kirkemøtet, noe som i praksis betyr at to personer av samme kjønn ikke kan vies i Den norske kirke så lenge kirkens øverste valgte organ ikke har åpnet for dette, skriver Vårt Land.

I uttalelsen fra Oslo Ap kreves det at alle statens vigslere skal likestilles slik at Den norske kirkes prester ikke skal være de eneste som er pålagt en begrensning i loven. Det vil føre til at alle prester vil stå fritt til å vie alle som ønsker det.

– Nå satses det på at saken kommer opp på Arbeiderpartiets landsmøte til våren og kommer inn i partiprogrammet, sier stortingsrepresentant Håkon Haugli, leder av Arbeiderpartiets homonettverk.

Han tror at Oslo Ap får gjennomslag på landsmøtet.

Hvis forslaget til slutt havner på Stortinget, må en slik lovendring vedtas med to tredels flertall.

NTB