Hvert år blir en halv million som ikke er EU-borgere tvunget til å forlate EU. Men mindre enn 20 prosent av disse vender tilbake til hjemlandet, viser en ny rapport.

Siden 2008 har en halv million mennesker i året blitt tvunget til å forlate EU og reise tilbake til hjemlandet. Dette er migranter som har blitt ansett å ikke ha asylgrunnlag eller andre grunner til å bli i Unionen. Men en ny rapport fra EU-revisorer viser nå at under 20 prosent av de som er dømt til utvisning faktisk forlater EU, noe Dagens Nyheter var den første som rapporterte. Konkret betyr dette at mer enn seks millioner migranter som skulle blitt deportert i løpet av årene som rapporten omfattet nå ulovlig er innenfor EU:s grenser.

I revisors rapport står det at handlingsplanen for retur som har eksistert siden 2015 ikke fungerer. De bilaterale avtalene og ordningene som eksisterer mellom de enkelte medlemsstater fungerer heller ikke tilfredsstillende. Koordinering mellom landene har store mangler, noe som betyr at de som er dømt til utvisning ganske enkelt kan bevege seg mellom de forskjellige EU-medlemslandene, og dermed unngå å måtte returnere til hjemlandet.

Favoriserer ukontrollert migrasjon

De nåværende manglene favoriserer ukontrollert migrasjon fremfor å motvirke det, sier EU-revisorer, som nå krever en grundig gjennomgang av dagens system.

Revisorrapporten kommer på et tidspunkt da et forslag til en ny asyl- og migrasjonspakt, med sikte på at migranter som ikke har grunnlag for asyl blir returnert til hjemlandet raskt, er sendt på remiss til ministerrådet i de 27 medlemslandene. Forslaget ble presentert av EU-kommissær Ylva Johansson for et år siden, og om noen uker forventes det at Europaparlamentet kommer med sine synspunkter.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.