Dodou Jallow (22) er dømt til livsvarig fengsel etter et drap i Göteborg. Nå mottar han 136.000 svenske kroner i erstatning for varetektsfengsling i en annen sak.

I juli i år falt dommen i en historisk stor gjengsak i Göteborg tingrett, der en mann i 30-årene ble skutt og drept etter en bursdagsfest. Drapet på mannen er knyttet til den langvarige konflikten mellom to kriminelle nettverk i sørlige Biskopsgården.

Nettverkene er sterkt knyttet til to familier i Göteborg. Mordofferet og hans slektninger tilhører den ene familien, og den andre kretser rundt den utpekte gjenglederen Eddie Jobe.

Totalt 16 personer ble siktet i saken, som også inkluderte forberedelse til drap på andre mennesker. 13 mennesker ble dømt, fire av dem til livstid, blant annet Dodou Jallow, 22.

Han ble dømt for medvirkning og forberedelse til drap, og er ansett som en viktig skikkelse i nettverket. Jallow er tidligere dømt for mindre narkotikaforbrytelser og mindre trafikkforseelser. Men han har også dukket opp i gjengrelaterte etterforskninger og ble blant annet tiltalt for å ha oppfordret til drap på Guldheden i 2018. Han ble frikjent både i Guldheden-saken i 2018 og etter tiltale for skyting i Brämaregården 2019.

Mottar kompensasjon for en annen sak 

Jallow mottar nå 136.781 svenske kroner i erstatning for en annen sak der han ble varetektsfengslet i fire måneder i 2017, mistenkt i en alvorlig hvitvaskingsforbrytelse, skriver Expressen.

I en delvis dom som falt i juli 2017 ble Dodou Jallow frifunnet for mistankene, men i november samme år opphevet lagmannsretten avgjørelsen og sendte saken tilbake til tingretten.

«Sedan handläggningen återupptagits i tingsrätten har åklagaren meddelat att åtalet mot Dodou Jallow lagts ned då det inte längre finns tillräckliga skäl för åtalet», heter det i et dokument fra retten.

Tiltalen mot Dodou Jallow ble henlagt etter en avgjørelse fra aktor i november i fjor, og nå får han erstatning for tiden han satt varetektsfengslet.

«Justitiekanslern har lagt sökandens uppgifter om frihetsberövandets längd till grund för sin prövning av ärendet. Sökanden har rätt till ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Hänsyn har tagits till sökandens ålder vid frihetsberövandet (18 år). Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas», skriver justitiekanslern. 

Voldtektsmann fikk erstatning 

Voldtektsmannen Damir Ali Ali fikk tidligere i sommer innfridd oppreisningserstatning på 840.000 kroner grunnet sin alder. Ali hevdet å ha vært under 18 år da han sammen med sin blir kidnappet, torturerte og voldtok to jenter med noen ukers mellomrom.

Han vant frem med saken i Høyesterett som mente at straffen var «for hard for hans alder». På dette grunnlaget har den svenske staten besluttet å betale Damir Ali Ali 840.000 kroner i oppreisning. I tillegg ble straffen hans senket fra fire og et halvt år fengsel til kun to år.

Les saken her: 

Kidnappet, torturerte og voldtok kvinner i Malmö – får 840 000 kroner i erstatning

Voldtektsofferet til Damir Al-Ali: − Et hån mot kvinner i Sverige

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.